Számviteli politika: miért olyan fontos?

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2022.03.10

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 388 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 14. §-a értelmében a jogszabályban rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a vállalkozás adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát. A számviteli politika elkészítéséért, annak valódiságáért és módosításáért a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy felelős.

Mit kell tartalmaznia a számviteli politikának? 

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek.

A számviteli politika részét képező szabályzatok a(z)

  • eszközök és források értékelési szabályzata
  • eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
  • önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat 
  • pénzkezelési szabályzat
  • bizonylati rendre vonatkozó szabályzat.

Mikor kell elkészíteni a számviteli politikát?

Az újonnan alakuló gazdálkodó szervezet a számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat azok hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. Szintén 90 napos határidő van azokra a frissítésekre, illetve módosításokra, amelyek a gazdálkodó szervezet tevékenységének megváltozása, értékelési eljárásaiban történt változások miatt szükségesek.