A szálláshely-minősítések nyara lesz az idei

dr. Probáld Ákos Dátum Legutoljára frissítve: 2022.05.26

Olvasási idő: 7 perc


Ez a tartalom 376 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2022-06-28 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: Szálláshely-minősítés 10 lépésben

Idén minden szálláshely-szolgáltatónak értesülnie kellett arról, hogy 2022. január elsejétől a magyarországi kereskedelmi- és magánszálláshelyek számára kötelezővé vált a szálláshely minősítése. Az új követelményrendszer már valóban mindenkit érint és mindenkire vonatkozik.

Az új rendszerű szálláshely minősítés keretében eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi- és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.

A minősítés eljárásrendje határozza meg a szálláshelytípusok minősítésének menetét, lépéseit. Az eljárásrend az alábbi esetekre szabályozza a minősítés folyamatát:

 1. Szálláshely-minősítés folyamata az üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, új szálláshely létesítése esetén.
 2. Már nyilvántartásba vett, érvényes minősítéssel rendelkező szálláshelyek esetén.
 3. Már nyilvántartásba vett, érvényes minősítéssel nem rendelkező szálláshelyek esetén.
 4. Az érvényességi időn belüli új minősítések kezdeményezése esetén.

Már minden szálláshelytípusra elkészült az eljárásrend, ezeket a vonatkozó webfelületen a Szálláshelytípusok menüpontban a szálláshelytípus kiválasztásával lehet elérni.

A szállodák és panziók minősítésének legfőbb közös feladatai:

 • regisztráció (szálláshely tulajdonosa vagy üzemeltetője),
 • kérelem benyújtása a szálláshelyminősítésre (szálláshely tulajdonosa vagy üzemeltetője),
 • önértékelés az önértékelő felületen (szálláshely tulajdonosa vagy üzemeltetője), 
 • helyszíni ellenőrzés (Minősítő Bizottság 2 független szakértő tagja végzi el, például a panzió tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, vagy az általuk, az elektronikus felületen elérhető formanyomtatvány kitöltése által meghatalmazott munkatárs közreműködésével),
 • elbírálás és döntés (Bíráló Bizottság),
 • értesítés a minősítés eredményéről (Bíráló Bizottság döntése alapján elektronikusan),
 • minősítés eredményét igazoló dokumentumok megküldése (A szálláshely-minősítő szervezet a minősítés eredményéről szóló értesítés megküldését követő 15 munkanapon belül kiállítja a minősítést igazoló dokumentumokat (igazolás, tanúsítvány, tábla). Például a minősítési fokozatról szóló igazolást a panzió saját felhasználói fiókjából töltheti le. A tábla és tanúsítvány kiszállítása a szálláshely címére történik a szálláshely-minősítő szervezet által. A panzió a táblát a panzió kültéri homlokzatán, a főbejárat közelében, jól látható helyen köteles elhelyezni.).

Az esetleges panaszok ügyintézését is meghatározza az eljárásrend. Ez alapján az a minősített szálláshely, amelyre nézve a szálláshely-minősítési eljárás jog vagy érdeksérelemmel jár, az eljárással kapcsolatban postai úton írásban, panasszal fordulhat a szálláshely-minősítő szervezet vezetőjéhez a szálláshely-minősítő szervezet székhelyére (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.) 
A szálláshely-minősítő szervezet tevékenysége ellen benyújtott panaszt a szálláshely-minősítő szervezet vezetője közigazgatási hatósági eljárásban bírálja el. A panaszt a szálláshely-minősítési eljárás lezárásától, azaz a hivatalos értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni.

Kapcsolódó
diakfoglalkoztatas-iskolaszovetkezet

Hogyan foglalkoztassunk diákokat?

A vendéglátás évről-évre visszatérő munkaerőgondjaira lehet segítség az idénymunka, a szünidős diákok foglalkoztatása. Tudnunk kell azonban, hogy pontosan milyen formában is szeretnénk foglalkoztatni a diákmunkást. Az alábbiakban az iskolaszövetkezet lehetőségeit tekintjük át.

Eseti ellenőrzés

A szálláshely-minősítő szervezet a minősítéssel rendelkező szálláshelyet jogosult előzetes tájékoztatás nélkül, eseti jelleggel ellenőrizni, melynek célja az arról való meggyőződés, hogy a szálláshely a minősítés érvényességi ideje alatt folyamatosan megfelel a megítélt kategória követelményeinek. Az eseti helyszíni ellenőrzés folyamata megegyezik az új szálláshely helyszíni ellenőrzésre leírtakkal az előzetes értesítésre vonatkozó rendelkezés kivételével.
Amennyiben a szálloda vagy panzió rendelkezik érvényes minősítéssel, úgy a fentiekben meghatározott időpontig azt igazolnia kell a szálláshely-minősítő szervezet felé. A szállodák és panziók esetében a már megszerzett minősítések lejáratukig érvényesek. 

A minősítések felülvizsgálata

A minősítések felülvizsgálatára szálláshelytípustól függetlenül 3 évenként kerül sor. 

A minősítést minden szálláshelytípus egységesen 3 évre kapja meg, amely a minősítési döntés napjától kezdődik.  

Mindig fontos kérdés a szálláshely-szolgáltatok számára az eljárás díja. A minősítési eljárás lefolytatására és a minősítés használatára főszabály szerint díjfizetés ellenében kerül sor. Az eljárási díj a helyszíni audit, az esetleges pótellenőrzés, a minősítési rendszer működtetésének költségeit, valamint az elért minőségi fokozatot tanúsító tábla előállításának költségét fedezi. A Kormány rendelete alapján a díj mértékéről miniszteri rendelet fog rendelkezni. A díj mértéke a jelenleg is érvényben lévő gyakorlat figyelembevételével kerül majd kialakításra, a szálláshely típusától, méretétől, kategóriájától függően differenciáltan. A díjak 3 évre vonatkoznak.

Fontos tudnivaló, hogy az első kötelező minősítés díját a magyar állam minden szálláshely esetében átvállalja 2025. január elsejéig.