Kiskorúak az új Reklámetikai Kódexben

dr. Zavodnyik József Dátum Legutoljára frissítve: 2023.06.20

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 339 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Megjelent a Magyar Reklámetikai Kódex új, 2023. évi változata, több vonatkozásban módosítva, kiegészítve a korábbi előírásokat. A Magyar Reklámetikai Kódex új, 24 szakmai szervezet által aláírt változata június 30-ától hatályos.

A változások között hangsúlyosan jelennek meg azok a témakörök, amelyek a fogyasztói érdekek védelmében fellépő hatóságok figyelmének is a középpontjában állnak:

 • a korábbi, 2015. évi változatban foglaltakat aktualizáló Kódex – figyelemmel az általános adatvédelmi rendelet (a GDPR) és a reklámtevékenység kapcsolódási pontjaira – önálló fejezetben (de a Kódex más helyein is) szól adatvédelmi kérdésekről,
 • a 2015. évi változathoz képest részletesebben tárgyalja a gyermek- és fiatalkorúak védelmének kérdéseit,
 • hangsúlyosan jelennek meg a környezetvédelemmel kapcsolatos reklámok (az ún. zöld állítások) vonatkozásában megfogalmazódó elvárások,
 • számos új rendelkezéssel egészíti ki a digitális térben közzétett reklámokkal kapcsolatos követelményeket.

Ezek mellett a Kódex természetesen más kérdésekben is kiegészíti, módosítja az előző szabályozást.

Milyen reklámokra terjed ki a Kódex hatálya?

A 2023. évi Kódex pontosítja tárgyi hatályát, vagyis azt, hogy milyen reklámokra, kereskedelmi gyakorlatokra vonatkoznak az előírásai.
A Kódex hatálya kiterjed – a politikai reklám, a politikai hirdetés, a szerkesztői tartalom (ideértve a műsorelőzetest is), a fogyasztók által közzétett apróhirdetések, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ismertetés, bolti eladók szóbeli kommunikációja, közszolgáltatással kapcsolatos hivatalos közlemények, sajtó számára készült közlemények kivételével – valamennyi közzétett reklámra, alkalmazott kereskedelmi gyakorlatra, ideértve a társadalmi célú reklámot is.

Hatálya kiterjed a fogyasztókkal szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatra, ideértve a marketingkommunikáció (a reklám) minden formáját, azok megjelenési formájától, közzétételi helyétől és módjától függetlenül, ideértve például az influenszer (vlogger, blogger, gamer) kommunikációt, keresőmarketing hirdetés formáit, mobil applikációt és az azokban közzétett reklámot (pl. in app purchase), valamint általában a céggel vagy áruval és szolgáltatással kapcsolatban létrehozott tartalmat. Kiterjed továbbá az online viselkedésalapú reklámok (online behavioural advertising, OBA) tartalmára és azok fogyasztókhoz való eljuttatásának módjára is.

Különleges követelmények a kiskorúak személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

A Kódex külön rendelkezésekben szól arról, amikor kiskorú érintett személyes adatainak kezelésére kerül sor.
A Kódex szerint

 • személyes adatok tudottan vagy a körülmények alapján észszerűen feltételezhető módon kiskorú (18. életévét be nem töltött) személyektől való gyűjtése esetén az adatkezelő minden észszerű erőfeszítést köteles megtenni annak érdekében, hogy a kiskorú és a törvényes képviselő megfelelő tájékoztatását biztosítsa a kiskorú személyes adatainak kezelésével kapcsolatban;
 • a 16. életévét még be nem töltött kiskorú esetében minden esetben szükség van a törvényes képviselő hozzájárulására. A 16. életévét betöltött kiskorú esetén az adatkezelés minden körülményének együttes mérlegelése alapján kell megállapítani, hogy szükséges-e a törvényes képviselő hozzájárulása. Ilyen esetben vizsgálandó a kezelni kívánt személyes adatok jellege és mennyisége, az adatkezelés tervezett időtartama, valamint, hogy a kiskorúnak az adatkezelésből csak előnye származik-e;
 • ha törvényes képviselő előzetes hozzájárulása kötelező, akkor a személyes adatok digitális interaktív médián keresztül történő megadása előtt észszerű lépéseket kell tenni (figyelemmel kísérve az aktuális hatósági gyakorlatot) annak ellenőrzésére, hogy ez a hozzájárulás ténylegesen megadásra került;
 • kiskorúaknak szánt reklám esetén az adatvédelmi tájékoztatást a kiskorú számára is érthető, egyszerű nyelvezetet használva kell megadni, és könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni.

Digitális online játékhoz kapcsolódó reklám esetén a Kódex szerint a kiskorú játékban való részvétele, nyeremény felajánlása vagy bármely más, promóciós juttatással járó tevékenység nem köthető olyan feltételhez, amelyhez az adott tevékenységben való részvételhez a feltétlenül szükséges személyes adatokon kívül további személyes adatok megadása szükséges.

Milyen további előírások szolgálják a gyermek- és fiatalkorúak védelmét?

Amint jeleztük, a 2023. évi Kódex a korábbiaknál is nagyobb figyelmet szentel a kiskorúak (a 18. életévét nem töltöttek), így a gyermekkorúak (azaz a 14 év alattiak) és a fiatalkorúak (a 14 és 18 év közöttiek) védelme kérdésének.

A módosított Kódex (részben új, részben már előzőleg is meglévő rendelkezési révén) egyebek között az alábbiakat írja elő:

 • a reklám megítélésénél figyelembe kell venni a kiskorú életkorát, tapasztalatát, a közzétevő médiát, valamint a reklám megjelenésének környezetét. Az a reklám, amely elfogadható egy kamasz számára, nem feltétlenül fogadható el fiatal/kicsi gyermek számára,
 • a kiskorúaknak szóló reklámok kép- és nyelvhasználata legyen a célcsoport életkorának megfelelően könnyen érthető,
 • a reklámban, valamint a reklámkészítés folyamatában tekintettel kell lenni a kiskorú emberi méltóságára, tilos a kiskorút megalázó, lealacsonyító, kiszolgáltatott, szélsőségesen nevetséges vagy megszégyenítő helyzetbe hozni és abban mutatni,
 • a kiskorúaknak szóló reklámozás során különös gondossággal kell eljárni a reklám azonosíthatósága érdekében, beleértve az influenszerek (hírességek, celebritások) kommunikációját is. Fikciós reklámelemek, képzeletbeli figurák megjelenítése során is elvárás, hogy a kiskorú számára azok az eredeti közegüktől (tartalomtól) könnyen elhatárolhatók legyenek,
 • a reklám nem célozhatja és nem sugallhatja, hogy a kiskorúakban olyan tudat alakuljon ki, hogy ha a reklámozott árut nem szereznék meg, akkor szégyenkezniük kellene, nevetségessé, a saját közösségükben népszerűtlenné válnának vagy hátrányba kerülnének,
 • a kiskorúaknak szóló reklám nem sugallhatja, hogy a reklámozott termék a tulajdonosát kiválóvá teszi, bármilyen előnyhöz juttatja, vagy a közössége körében (legyen az akár felnőtt vagy gyerek közösség) a siker, irigyelt helyzet eszköze lehet. E tilalom nem vonatkozik az oktatási vagy egészségügyi termékekre vonatkozó valós állításokra,
 • a gyermekkorúakat tilos a reklámban úgy ábrázolni, amint gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, orvostechnikai eszközöket egyedül használnak.

Külön is felhívjuk a figyelmet, hogy egyes kérdésekben a Kódex kitágította a védelmi kört.

Vannak olyan rendelkezések, amely korábban csak a gyermekkorúak (azaz a 14. év alattiak) esetén voltak alkalmazandók, most azonban már a fiatalkorúak (azaz minden kiskorú, minden 18. év alatti) esetében is.

Például:

 • a kiskorúaknak szóló reklámban az ár megjelenítése nem lehet a kiskorúak számára megtévesztő, például aránytalanul alacsony árra utaló. A kiskorúaknak szóló reklámozott termékek költségeit nem szabad minimalizálni, például a „csak”, „kedvező ár”, „legalacsonyabb ár” kifejezések használatával,
 • a kiskorúakat célzó reklám során a kiskorúak által érthető kifejezésekkel kell megadni a reklámozott ajándék, pályázat vagy verseny pontos és részletes feltételeit. A közlésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az ajánlatot és annak feltételeit a kiskorúak pontosan megértsék,
 • kiskorúak nem mutathatók be veszélyes anyagok, eszközök, vagy berendezések felnőttek közvetlen felügyelete nélkül történő használata közben, vagy azok közvetlen közelében.