Rangsorolás az online kereskedelemben

dr. Zavodnyik József Dátum Legutoljára frissítve: 2022.09.05

Olvasási idő: 7 perc


Ez a tartalom 651 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Az online térben a fogyasztók ügyleti döntéseik, vásárlásaik kapcsán gyakorta végeznek olyan kereséseket, amelyek eredményeként egyfajta rangsorban kapják meg a vásárlás szempontjából releváns vállalkozásokat, termékeket, amelyek közül egyesek kiemelésre kerülnek, "előkelőbb” helyen szerepelnek. A fogyasztók azt várják, hogy a keresési eredmények „semlegesek” legyenek, ez azonban nem minden esetben teljesül

A jogalkotók szerint a fogyasztók részére megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a keresés során kialakult rangsor kialakításának körülményeiről. A pártatlanság azonban nem igazán teljesül például akkor, ha a keresési eredmények között fizetett reklámot is szerepeltetnek, vagy módosításra kerül a termékek rangsorolása az érintett harmadik fél kereskedőktől kapott közvetlen vagy közvetett fizetésre tekintettel. A májusi jogszabályváltozások árcsökkentésre vonatkozó kérdései után ezúttal az online kereskedelem fogyasztóvédelmi szempontból fontos szempontjait vizsgáljuk.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló (EU) 2019/1150 európai parlamenti és tanácsi rendelet már korábban a platformok és a vállalkozások (azaz nem fogyasztók) közötti kapcsolatok vonatkozásában szabályokat állapított meg annak biztosítására, hogy az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói és az online keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók számára megfelelő átláthatóság, méltányosság és hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre. A platformok és a vállalkozások közötti kapcsolatokról szóló rendelet átláthatósági követelményei kiterjednek a találatok rangsorolására is. Az Európai Bizottság 2020-ban a rangsorolás átláthatóságára vonatkozó iránymutatást tett közzé, hogy megkönnyítse az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogram-szolgáltatók számára a követelményeknek való megfelelést.

A fogyasztók tájékoztatása az online kereséssel létrejövő rangsor kialakításáról

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2022. május 28-tól hatályos, a törvény 7. §-ában elhelyezett új rendelkezése szerint 
„amikor a fogyasztók lehetőséget kapnak arra, hogy különböző vállalkozások vagy fogyasztók által kínált termékek esetében kulcsszó, kifejezés vagy más lekérdezés alapján végezzenek keresést, függetlenül attól, hogy az ügyletet végül hol kötik meg, jelentősnek minősülnek a keresés eredményeit bemutató oldalról közvetlenül és könnyen elérhető online felület egy külön részén rendelkezésre bocsátott, azokra a fő paraméterekre vonatkozó általános információk, amelyek meghatározzák a fogyasztónak a keresés eredményeként megjelenített termékek rangsorát, valamint jelentősnek minősül e paraméterek más paraméterekkel szembeni relatív fontossága. Ez a bekezdés nem vonatkozik az (EU) 2019/1150 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének 6. pontjában meghatározott onlinekeresőprogram-szolgáltatókra.”

A törvény módosításának hátterében uniós szabályozás áll, az egyes uniós irányelveknek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelv. A hazai szabályozás értelmezéséhez segítséget nyújt az irányelv, illetve az Európai Bizottság 2021 decemberének végén megjelent közleménye, az „Iránymutatás a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmezéséhez és alkalmazásához.”

Az (EU) 2019/2161 irányelvből és az Európai Bizottság közleményéből megállapíthatóan az Fttv. fenti rendelkezése

 • csak azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy más (harmadik fél) kereskedő vagy fogyasztó által kínált termékeket keressenek, azaz az online piacokra és az összehasonlító eszközökre alkalmazandó,
 • nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra, amelyek csak azt teszik lehetővé a fogyasztók számára, hogy a különböző termékekre vonatkozó saját ajánlataik között keressenek,
 • a platformnak tájékoztatást kell nyújtania a termékek rangsorolását meghatározó fő paraméterekről, valamint e paraméterek más paraméterekhez képest fennálló „viszonylagos jelentőségéről”. A fő paraméter fogalma a rangsorolással összefüggésben használt bármely általános kritériumot, folyamatot, algoritmusokba épített különös jeleket vagy más kiigazítási vagy visszavetési mechanizmust jelent. Az alapértelmezett rangsorolási paraméterek leírása lehet általános jellegű, s nem kell minden egyes keresési lekérdezés esetében testreszabott módon megjeleníteni. A tájékoztatást világosan és érthetően, a távoli kommunikációnak megfelelő módon kell nyújtani, az elektronikus felület olyan meghatározott részében kell szerepelnie, amely közvetlenül és könnyen hozzáférhető az ajánlatokat bemutató oldalról,
 • a tájékoztatási kötelezettség akkor is alkalmazandó, ha a vállalkozás nem gépeléssel, hanem szóbeli parancsok segítségével („digitális asszisztensek” révén) teszi lehetővé a keresést az elektronikus felületen. Az információkat ebben az esetben is hozzáférhetővé kell tenni a vállalkozás honlapján/alkalmazásában „az elektronikus felület egy meghatározott részében”. 

A fizetett reklám és a rangsorolás felfedése

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvénynek az automatikusan tisztességtelennek minősülő kereskedelmi gyakorlatokat tartalmazó ún. feketelistája is kiegészült, méghozzá azzal, hogy 

tisztességtelen „a keresési eredmények megadása a fogyasztó online keresési lekérdezése alapján, anélkül, hogy egyértelműen felfednék a fizetett hirdetéseket vagy a kifejezetten a termékeknek a keresési eredmények közötti magasabb rangsorolását célzó fizetést.”

Az (EU) 2019/2161 irányelv és az Európai Bizottság közleménye alapján kiemelendő, hogy a rendelkezés

 • minden olyan vállalkozásra vonatkozik, amely lehetővé teszi „termékek” (azaz áruk, szolgáltatások, digitális tartalom) keresését, ideértve a keresőprogramokat is,
 • nem tiltja a reklámok megjelenítését vagy a magasabb rangsorolást az érintett vállalkozástól kapott kifizetések alapján, de előírja a keresőeszköz szolgáltatója számára, hogy egyértelműen tájékoztassa a fogyasztót, ha a keresési találatok olyan vállalkozások termékeit, honlapjait vagy URL-jeit is tartalmazzák, akik fizettek azért, hogy a keresési találatokba bekerüljenek (reklámozás), vagy ha a rangsorolást közvetlen vagy közvetett kifizetések befolyásolják (a „magasabb rangsorolás” olyan helyzetekre utal, amikor a közvetlen vagy közvetett kifizetések eredményeként javult a rangsorban szereplő egy vagy több tétel pozíciója, közvetett kifizetésnek minősül pl. a vállalkozás további kötelezettségvállalása a szolgáltató irányába vagy éppen a magasabb tranzakciónkénti jutalék),
 • a keresési eredményeken belüli hirdetéseket, reklámokat és a kifejezetten a magasabb rangsorolás elérésére irányuló kifizetés tárgyát képező keresési eredményeket egyértelműen és jól láthatóan ki kell emelni. A hirdetésre, reklámra vagy a kifejezetten a magasabb rangsorolás elérésére irányuló fizetésre vonatkozó információkat az adott keresési eredményhez közvetlenül kapcsolódóan kell megjeleníteni, vizuálisan szembetűnő módon, az általános elektronikus felület többi részétől elkülönülve oly módon, amely révén ne fordulhasson elő, hogy a fogyasztó a keresési eredmény megtekintésekor nem veszi észre a megjegyzést,
 • ha a kifejezetten a magasabb rangsorolás elérése érdekében teljesített kifizetések a rangsorolási paraméterek részét képezik, és befolyásolják az összes megjelenített eredmény rangsorolását, az ilyen kifizetésekre vonatkozó információk a keresési találatok oldalán található egyetlen egyértelmű és jól látható tájékoztatással is megadhatók. Az ilyen tájékoztatásnak el kell különülnie, és azon a rangsorolási paraméterekkel kapcsolatos általános tájékoztatáson felül kell megjelennie, amelyet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény 7. §-a ír elő a vállalkozások számára.

A közlemény ismerteti, hogy az Európai Bizottság és az uniós fogyasztóvédelmi együttműködési hálózatban részt vevő nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok korábban a Booking.com és az Expedia platformmal kapcsolatos együttes fellépések keretében foglalkoztak a keresési eredményeken belüli hirdetések és fizetett rangsorolás tényének közzétételével. E fellépések eredményeként ezek a platformok 

 • beleegyeztek abba, hogy a keresési találatok oldalán feltüntessék, ha a kifizetések befolyásolják a szálláshelyek rangsorolását,
 • egy további tájékoztatásra mutató linket is csatoltak, és egyértelműen megjelölték ezeket a szálláshelyeket,
 • a korábbi „szponzorált” megjelölést a „reklám”, „hirdetés” vagy hasonló, a helyi nyelven ezzel egyenértékű, sokatmondóbb felirat váltotta fel, és ezeket a jelöléseket feltűnőbbé tették.

A 2022. május 28-tól hatályba lépett új előírásokkal kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivatal is közzétette tájékoztatóját, amely a hatóság honlapján érhető el. 

A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatója a következőkben foglalja össze a rangsorolásra vonatkozó előírások lényegét: online keresések során a fogyasztóknak tudniuk kell arról, hogy az organikus találatok sorrendjét fizetett reklám vagy fizetett rangsorolás módosította. A fogyasztók számára ezért egyértelműen fel kell tüntetni, ha a kereséséi eredmények rangsorolása során valamely találat hirdetés, esetleg kifejezetten a terméknek a keresési eredmények közötti magasabb rangsorolását célzó fizetés miatt került előkelőbb helyre.

Kapcsolódó
arfeltuntetes-online-szerzodes

Árfeltüntetés online szerződéseknél

Az árfeltüntetés szabályi különös jelentőséggel merülnek fel a távollévők közötti (például: online) szerződések esetében. Számos szabály vonatkozik emellett az észszerűen megállapítható ár követelményére és az ún. „csepegtető ár” veszélyére.