Bejelentkezés

Ez a tartalom 315 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Így kompenzálja a Kormány az önkormányzatokat az iparűzési adó felezéséért

Az iparűzési adó 1%-ra csökkentésével járó veszteséget kívánja a Kormány kompenzálni azzal a rendelettel, amely állami támogatást tesz lehetővé a bevételkieséssel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok esetében.

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021-ben végződő adóévben 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint. Ha az önkormányzat iparűzési adóról szóló rendelete szerinti adómérték kevesebb, mint 1%, a vállalkozás a rendelet szerinti adómérték megfizetésére köteles. 

A Korm. rendelet hatálya alá tartozó vállalkozónak 2021-ben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetnie. A Kormány ugyanakkor – a 4/2021. (I. 14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a fenti intézkedés miatt kieső teljes iparűzési adóbevétel összegét kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. 

Díjmentes Online Szakmai nap 2022-es Adócsomag

A kompenzáció összege

A kompenzáció összege ennek megfelelően az adóelőleg-csökkentés összege növelve a kisadózó vállalkozás adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával. A támogatás folyósítása – nettó finanszírozás keretében – két egyenlő részletben 2021. június és 2021. október hónapban történik.
Az önkormányzat a támogatásról köteles elszámolni. Az elszámolást az adózónak a 2021. évben végződő – a tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozás esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről benyújtott bevallása alapján, a bevallás benyújtásának határidejét követő negyedik hónapban kell teljesíteni. Ha az elszámolt támogatás összesített összege meghaladja az igénybe vett támogatás összegét, az önkormányzat a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ha azonban az igénybe vett támogatás összege magasabb, mint az elszámolt összeg, a két összeg különbözetét vissza kell fizetni. Ilyen esetben megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

(Lezárva: 2021. január 18.)

 

Dr. Balás Endre (2021-01-20)