Bejelentkezés

Nyitás és szabad falunap az önkormányzatoknál

Június 15-től megszűnik a polgármesterek – járványhelyzetre tekintettel kialakított – kivételes hatásköre. Az önkormányzati testületek immáron, a veszélyhelyzet fenntartása ellenére, maguk gyakorolhatják feladat- és hatásköreiket. Emellett lehetővé válik a falunapok megtartása is.

A 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 2021. június 15-től felfüggesztette a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének alkalmazását, amely szerint a veszélyhelyzet idején a polgármesterek gyakorolták a képviselő-testületek hatáskörét. 
Ennek megfelelően a fenti időponttól megszűnik a polgármesterek rendkívüli felhatalmazása, a képviselő-testületek feladat- és hatáskörüket ismét maguk gyakorolják.

Újra rendezhetnek falunapokat mindenkinek

Az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó tovább jogalkotási újdonság, hogy a 313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet (a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításával) 2021. június 14-től lehetővé teszi a falunapok megtartását. 

A rendelet alkalmazásában falunap az 5 000 főnél nem nagyobb lakónépességű településen, szabadtéren megtartott rendezvény. 

A falunapon a koronavírus ellen nem védett személyek is részt vehetnek, a zeneszolgáltatás megengedett, ugyanakkor a rendezvény helyszínén egyidejűleg legfeljebb 1 500 fő lehet jelen. 

A létszámkorlátozás betartatása a falunap szervezőjének, vagy a helyszín üzemeltetőjének a felelőssége.

A 314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet azzal egészíti ki a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínén a koronavírus ellen védett személy mellett a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy is tartózkodhat. 

Így a jövőben a zenés, táncos rendezvény helyszínén csak a tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodnia.

Kapcsolódó
vedettsegi-igazolvany-alkotmanyossaga

Nem alkotmányellenes a védettségi igazolvány előírása

A járványügyi korlátozások egy része alól mentességet biztosító védettségi igazolvány előírása sokak számára alkotmányos szintű kérdéseket is felvetett, melynek nyomán az Alkotmánybíróság október 19-én közzétett döntésében kimondta: nem alkotmányellenesek a védettségi igazolvánnyal járó többletjogok.

Dr. Balás Endre (2021-06-08)