Bejelentkezés

Ez a tartalom 315 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Minimálbér-emelés a közfoglalkoztatásban

A 2022. január 1-étől megvalósuló minimálbér-emelés a munkabérek mellett a közfoglalkoztatás körében is érezteti hatását, tekintetbe véve, hogy a vonatkozó jogszabály 2022-től a közfoglalkoztatási bér és a garantált közfoglalkoztatási bér összegét a minimálbér és a garantált bérminimum összegéhez kapcsolja.

A 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 2022. január 1-jétől a minimálbér 167.400,- Ft-ról 200.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 219.000,- Ft-ról 260.000,- Ft-ra emelkedik. (Garantált bérminimumra a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak.) A 2022. január hónapra járó munkabéreket tehát már az emelt összegre figyelemmel kell megállapítani. A minimálbér és a garantált bérminimum megemelésével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó 15,5%-ról 13%-ra csökken.

Minimálbér-emelés a közfoglalkoztatásban

A 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2022-től a közfoglalkoztatási bér és a garantált közfoglalkoztatási bér összegét a minimálbér és a garantált bérminimum összegéhez kapcsolja. 
A 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet eddig tételes összegben rögzítette a közfoglalkoztatottak bérét: a közfoglalkoztatási bér összege 81.530,- Ft, a közfoglalkoztatási garantált bér összege pedig 106.555,- Ft volt, immár öt éve, 2017. január 1. óta. 

A 2022-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a minimálbér 50%-a (azaz 100.000,- Ft), a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a garantált közfoglalkoztatási bér pedig a garantált bérminimum 50%-a (azaz 130.000,- Ft) lesz. 

A munkavezetőt a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér – illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén – a garantált közfoglalkoztatási bér 110%-a illeti meg.

A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bérét szintén tételes összegben tartalmazta eddig a rendelet. 2022. január 1-től a részükre járó speciális közfoglalkoztatási bér összege a közfoglalkoztatási bér – illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén – a garantált közfoglalkoztatási bér 55%-a.
Az új szabályokat első alkalommal a 2022. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni. A rendelet külön kiemeli továbbá, hogy az új szabályok a rendelt hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is alkalmazandók.
A közfoglalkoztatási bér minimálbérnél alacsonyabb összegben történő megállapítását egyébként az indokolja, hogy a közfoglalkoztatás átmeneti jellegű foglalkoztatás, melynek célja a tartósan munka nélkül lévők aktivizálása, részükre hasznos tevékenységgel járó kereseti lehetőség biztosítása és munkatapasztalatok szerzése, ezzel elősegítve a közfoglalkoztatott munkaerőpiacra történő visszatérését. 

Az eltérő bérezés azt a célt szolgálja, hogy az álláskeresők ne ragadjanak benn hosszú távon a közfoglalkoztatásban, legyen számukra motiváció a versenyszférában lévő munkalehetőségek elvállalásához.

Dr. Balás Endre (2022-01-19)