Mennyi az egy hét? – a minimálbérhez szükséges heti munkaidő

dr. Futó Gábor Dátum Legutoljára frissítve: 2019.08.13

Olvasási idő:


Ez a tartalom 1796 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Gyakori kérdésként merül fel, hogy a minimálbért heti 36 órás vagy 40 órás munkaviszony esetén kell alkalmazni. A törvény szövege alapján a válasz egyértelmű, a bizonytalanságot az okozhatja, hogy más jogszabályok kedvező lehetőségeket kapcsolnak a heti 36 órás munkaidővel járó munkaviszonyhoz is.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról a 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmaz rendelkezéseket. Külön kerül meghatározásra a minimálbér havibér, hetibér, órabér vonatkozásban. 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől
- havibér alkalmazása esetén 149.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 34.260 forint, 
- napibér alkalmazása esetén 6.860 forint, 
- órabér alkalmazása esetén 857 forint.

Ettől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől 
- havibér alkalmazása esetén 195.000 forint, 
- hetibér alkalmazása esetén 44.830 forint, 
- napibér alkalmazása esetén 8.970 forint, 
- órabér alkalmazása esetén 1.121 forint.

A fenti órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a)    hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,
b)    rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.

Részmunkaidő esetén a havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.

A napi munkaidőt a Munka Törvénykönyve a 92. §-ban határozza meg. Ezek szerint:
92. § (1) A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő).
(2) A teljes napi munkaidő – a felek megállapodása alapján – legfeljebb napi tizenkét órára emelhető, ha a munkavállaló
a)    készenléti jellegű munkakört lát el,
b)    a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója (hosszabb teljes napi munkaidő).

Az Mt. tehát napi 8 órában határozza meg a teljes munkaidőt, ami heti 40 órányi munkavégzést jelent. 

Az Mt. szerint a munkaidő azt az időtartamot jelenti, amely alatt a munkavállaló köteles a munkáltató rendelkezésére állni és munkát végezni. A munkaidőbe bele kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartamát is, viszont a munkahelyre való oda- és hazautazás nem tekinthető a munkaidő részének.

A problémát talán az okozhatja, hogy a társadalombiztosítási jogszabályok több esetben kedvező rendelkezéseket fűznek ahhoz, hogy valakinek van-e legalább heti 36 órás munkaidővel járó munkaviszonya (például egyéni és társas vállalkozók esetében). Vannak ugyanis olyan munkakörök, ahol heti 40 óránál rövidebb lehet csak a teljes munkaidő. Például, amikor valamilyen egészségkárosító kockázat mellett kerül sor a munkavégzésre. Ez esetben a teljes munkaidő rövidebb is lehet. Rövidebb teljes munkaidő meghatározására kollektív szerződésben is lehetőség van. 

A kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseitől függetlenül: a minimálbér (garantált bérminimum) meghatározása során a munkajogi szabályokat kell alkalmazni.