Mely vállalkozásoknak kell munkavédelmi szabályzattal rendelkezniük?

Rácz Krisztián Dátum Legutoljára frissítve: 2023.08.31

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 220 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Mely vállalkozásoknak kell munkavédelmi szabályzattal rendelkezniük? Változik-e a kötelezettség, ha alkalmi munkavállalót foglalkoztat esetenként? Milyen paraméterekkel rendelkező vállalkozásnak kötelező a munkavédelmi szabályzat kialakítása, aktualizálása és betartatása?

Fontos kiemelni, hogy az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) értelmében a munkáltató feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelés. Azt, hogy a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelme érdekében jogszabályban előírt munkavédelmi kötelezettségek teljesítésére milyen eszközöket, formát és módot választ a munkáltató, a törvényi szabályozás nem határolja be. Ebből az is következik, hogy a munkavédelmi törvény nem kötelezi a munkáltatót munkavédelmi szabályzat készítésére.

A szabályzat készítése azonban a munkavédelmi gyakorlatban kialakult és bevált forma, mivel a sok egyedi utasítás helyett célszerűbb a munkavédelem követelményrendszerét és eljárási szabályait egyetlen utasításban, a munkavédelmi szabályzatban egységbe foglalni.

 
 

Ebben a tekintetben is érvényes a munkavédelmi törvény alapelve, miszerint a munkavédelmi követelményeket a munkáltató teljesíti és a teljesítés módját a munkáltató maga határozza meg. Ennek megfelelően a munkáltató rendelkezhet egyedi utasításban és rendelkezhet munkavédelmi szabályzatban, vagyis a sok egyedi utasítás helyett a munkavédelem követelményrendszerét, eljárási szabályait egyetlen munkavédelmi utasításban, úgynevezett „munkavédelmi szabályzatban” foglalhatja egységbe. A munkavédelmi szabályzat készítésére, szerkezeti és tartalmi elemeire nincs jogi kötelezés.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen önkényesen lehetne munkavédelmi szabályzatot készíteni.

A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli, és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelem területén meghatározott követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja. A munkavédelmi szabályzat összefoglalja az adott cégre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, például a baleset esetén teendőket. Iratmintákat is tartalmaz, melyek megkönnyítik a mindennapi munkát. A munkavédelmi szabályzat készítése – egyes tartalmi elemei miatt – szaktevékenységnek minősül.

Végezetül, ajánlás jelleggel, a munkavédelmi szabályzat általunk javasolt főbb pontjai:

 • A munkavédelmi szabályzat hatálya
 • Ügyrend (munkavédelmi feladatok munkakörhöz kapcsolása)
 • Az alkalmazás munkavédelmi feltételei (egészségi alkalmasság, szükséges képzettség, ismeret)
 • Munkavédelmi oktatás (oktatások rendje, tematika)
 • Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatása
 • Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések (általános magatartási szabályok, személyi, szervezési intézkedések, távmunka, elsősegély biztosításának rendje, dohányzással kapcsolatos szabályok)
 • Munkavédelmi eljárások rendje (létesítés, üzemeltetési dokumentumok, műszeres és higiénés vizsgálatok rendje, kockázatértékelés, munkavédelmi ellenőrzések rendje, időszakos felülvizsgálatok)
 • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának általános szabályai, munkabaleset kártérítésének rendje
 • Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
 • Hatályba léptető rendelkezések
 • Mellékletek, iratminták
 • Vonatkozó jogszabályok jegyzéke