Bejelentkezés

Ez a tartalom 274 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mi a gyakorlati előnye az iratkezelési szabályzatnak a mindennapokban?

Az iratkezelési szabályzat a minőségi iratkezelés alapjait rögzíti, emellett meghatározza az iratkezelési folyamatok lépéseit és az egyes dokumentumok kezelésére, tárolására, selejtezésére, valamint a megsemmisítésére vonatkozó szabályokat. Az iratkezelési szabályzat évenkénti aktualizálása a vállalkozások számára minden évben kötelező.

"*Iratkezelési szabályzat (2022)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Az iratkezelési szabályzatnak az alábbi részeket kell mindenképpen tartalmaznia:

  • az iratok, küldemények beérkezésével kapcsolatos feladatok
  • az irattárazási terv
  • az iratok selejtezésével kapcsolatos teendők

Pontosan mit is jelentenek ezek a szerkezeti egységek?

Az iratok beérkezésével kapcsolatos feladatok

Az iratok, küldemények beérkezésével kapcsolatban az átvételi jogosultságokat, az átvevő feladatait, hatásköreit, az átvétel igazolásával kapcsolatos teendőket, a sürgős jelzésű küldeményekkel kapcsolatos teendőket, a tértivevényes küldeménnyel kapcsolatos szabályokat, az esetleges jogosulatlan átvételnél megvalósítandó feladatokat kell szabályozni. 
Itt kapnak helyet az iratok nyilvántartásáról szóló rész, az iratok felbontásával, az átadókönyvbe való bevezetéssel, a fel nem bontható küldeménnyel, a küldemény felbontásával kapcsolatos szabályok.
Az iratok iktatásáról szóló résznek tartalmaznia kell az iktatás menetéről, az iktatókönyvről, a gépi iktatásról szóló részeket és az iktatással kapcsolatos tilalmakat. 

Irattározási terv

Az irattározási tervben az irattári tételszámokhoz tartozó iratokról, valamint azok megőrzési idejéről kell rendelkezni. Emellett a tételek csoportosításáról, irattárba helyezéséről, nyilvántartásáról, az iratok kiadásáról is nyilatkoznunk kell.

Selejtezés

A selejtezésről szóló résznek tartalmaznia kell a selejtezéshez való kiválasztásról szóló leírást, az iratok megsemmisítését szabályzó részt, az elektronikus adathordozón tárolt iratokkal kapcsolatos teendőket, valamint az illetékes levéltárnak átadandó iratokról szóló részt.

Az iratkezelési szabályzat 2022-es évre aktualizált változatát azonnal letöltheti tudástárunkból!

Jogkövető szerkesztőség (2022-03-01)

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!