Finisben a globális minimumadó

dr. Kovács-Petruska Rita Dátum Legutoljára frissítve: 2023.12.02

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 228 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Jövő évtől lép hatályba a globális minimumadó, amely járadéknak a bevezetéséről szóló törvénytervezetét 2023 októberében nyújtották be hazánkban. Erről a társasági adót érintő változásoknál tárgyalt korábban a Parlament. A tervezet rendelkezései a multinacionális vállalatcsoportokra és nagy volumenű belföldi vállalatcsoportokra vonatkoznak.

Mint ismeretes, 2023. október 18-án nyújtották be a globális minimumadó bevezetéséről szóló törvénytervezetet, amely az OECD 2021 decemberében publikált szabályrendszeren alapul és az Unióban a multinacionális vállalatcsoportokra és a nagy volumenű belföldi vállalatcsoportokra vonatkozó globális minimum-adószint biztosításáról szóló EU 2022/2523 irányelvet (2022. december 14.) ülteti át a magyar jogrendbe. Az elfogadott törvény közvetlenül módosítja a Tao törvényt és egyéb jogszabályokat.

A globális minimumadó bevezetéséről szól törvénytervezet értelmében a minimum adómérték 15 százalék.

A multikat és a hazai nagyvállalatokat is érinti

A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókötelezettség alanya a Magyarországon illetőséggel rendelkező csoporttag, amely olyan multinacionális vállalatcsoport vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoport tagja, amelynek a végső anyavállalat összevont (konszolidált) pénzügyi beszámolója szerinti éves bevétele – a kizárt szervezet bevételét is figyelembe véve – az adóévet közvetlenül megelőző négy adóév közül legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót.

A globális minimális adó kötelezettségét a Magyarországon székhellyel rendelkező nagyobb vállalatcsoportoknak kell teljesíteniük, ideértve a multinacionális és nagy belföldi vállalatokat is.

A jelenlegi törvényjavaslat az Irányelv és közvetetten az OECD szabályok, kommentárok átültetéséhez és magyarországi alkalmazásához szükséges szabályokat tartalmazza. A hatályba lépés tervezett dátuma 2023. december 31. napja az Irányelv 58. cikkével összhangban, az aluladóztatott kifizetések szabálya és az UTPR adóra vonatkozó szabályok kivételével, amik 2024. december 31-én lépnek hatályba.

Átlátható adóügyek

Az OECD hosszútávú célkitűzése a nemzetközi adóelkerülés, adóalap-erózió és jövedelem-átcsoportosítás elleni közös fellépés, amely munkafolyamat eredményeképp 2021. decemberében jött létre a tárgykör első széleskörben támogatást nyert szabályozása. Figyelemmel arra, hogy a közös fellépés feszes bevezetést diktál, így a tavalyi év végén megszületett az Európai Unióban a multinacionális vállalatcsoportokra és a nagy volumenű belföldi vállalatcsoportokra vonatkozó globális minimum-adószint biztosításáról szóló 2022/2523 (2022. december 14.) Tanácsi (EU) Irányelve (a továbbiakban: Irányelv) is.  

Az új jogszabályozás hozzájárul a nemzetközi adóelkerülés elleni küzdelemhez és a transzparens adórendszer kialakításához.

A későbbi, 2023 októberében benyújtott törvényjavaslat leképezi az OECD modellszabályait és azok kommentárját, valamint az OECD adminisztratív iránymutatását (Administrative Guidance, 2023. február) is. A törvénytervezet szövegezésében módosítást történt. Ennek értelmében a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló, T/5877. számú törvényjavaslat elfogadott egységes szövegezését ismerteti Kovács-Petruska Rita szakértőnk a Menedzser Praxis Tudás- és Válaszközpont Adózási Módszertani Szemle című decemberi számában.
Szakértőnk cikke a tervezett társasági adó változásokra fókuszál, amiket 2023. december 31-én vezetnek be.  A vállalatoknak felkészülten kell kezelniük ezen új rendelkezéseket, és szükség esetén alkalmazkodniuk kell azokhoz.

(Cikkünket teljes terjedelmében az Adózási Módszertani Szemle decemberi számában olvashatják)