A fogyasztóvédelmi bírságok is emelkedtek

dr. Kiss Benedek Damarisz Dátum Legutoljára frissítve: 2024.03.18

Olvasási idő: 4 perc


Ez a tartalom 121 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Márciusban újabb fogyasztóvédelmi szabályváltozások lépnek életbe: emelkedtek a fogyasztóvédelmi bírságösszegek, emellett számos, kifejezetten webáruházakat érintő jogszabályváltozásra is figyelünk érdemes.

Emelkedő bírságtételek

2024. március 1-jétől léptek életbe azok a módosítások, amely alapján a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi eljárása során kiszabható bírságösszeg emelkedett. Ezen a ponton lényeges megemlíteni, hogy 2008-ban volt ezen a téren utoljára módosítás, azóta változatlan mértékű, 15 000 forint volt a minimális fogyasztóvédelmi bírság. A jogszabály-módosítást tartalmazó tervezet indokolásaként a hatékony és eredményes jogalkalmazás előremozdítása olvasható, olyan bírságtételeket igyekezett meghatározni a jogalkotó, amik kellő visszatartó erővel bírnak a vállalkozások számára, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a fogyasztói panaszok kezelésére.

2024. március 1-jétől tehát, amennyiben a hatóság jogsértést állapít meg, és szankcióként pénzbírságot alkalmaz, az alábbi bírásösszegekkel kell számolnia a vállalkozásoknak:

 • A nem kkv-nak minősülő vállalkozások éves nettó árbevételüknek 5%-ig, de legfeljebb 650 millió forintig büntethetők.
 • Kis- és középvállalkozások (kkv) esetén a minimális tétel 100.000 forintra emelkedik, ami jelentős emelés az eddig hatályos 15.000 forinthoz képest. A maximális bírságtétel 2 millió forintban lett meghatározva.
 • Elektronikus kereskedelmet bonyolító internetes áruházak, webáruházak esetén a kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, 3 éven belül ismételten megállapított jogsértéseknél a bírság összege nem kkv vonatkozásában 2 millió forint összegtől a nettó árbevétel 5% mértékéig (maximum 3 milliárd forint), kkv-k esetén 400 ezer forinttól 4 millió forintig terjed.

(Ezek az összegek még magasabbak, amennyiben fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okoz a jogsértés.)

Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy a pénzbírságon kívül vagy mellett a jogszabály más szankciókat (jogkövetkezményeket) is meghatároz. A fogyasztóvédelmi hatóság által alkalmazható jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók.

További jogkövetkezmények

Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset lényeges körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával, az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg a bírságon kívül vagy a bírság mellett:

 • elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
 • megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását,
 • határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást,
 • a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja az áru forgalmazását, illetve értékesítését,
 • a szankció törvényben meghatározottak szerinti dolgot jogosult elkobozni, és azt a jogsértést elkövető vállalkozás költségére megsemmisíteni,
 • elrendelheti az online felületről a tartalom eltávolítását vagy egy online felülethez való hozzáférés korlátozását, illetve elrendelheti, hogy az online felületre való belépéskor a fogyasztóknak szóló kifejezett figyelmeztetés jelenjen meg,
 • elrendelheti, hogy a tárhelyszolgáltató az online felületet távolítsa el, az ahhoz való hozzáférést tiltsa le vagy korlátozza, vagy
 • elrendelheti, hogy a domainszolgáltatók és domain-nyilvántartók egy teljesen minősített domainnevet töröljenek, és jogosult annak az engedélyezésére, hogy az érintett illetékes hatóság ilyen domainnevet nyilvántartásba vegyen, ideértve a harmadik fél vagy más hatóság felkérését ilyen intézkedések megtételére, vagy elrendelheti az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét,
 • elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását a jogszerű állapot helyreállításáig, ha az a fogyasztók életének, testi épségének vagy egészségének védelme, vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges, vagy
 • legfeljebb 30 napra, ha a jogsértés a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okoz,
 • a jogsértés megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések 3 éven belüli ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc nap időtartamra történő ideiglenes bezárását.

Biztosítani kell a postai szállítási lehetőséget

Ami kifejetózetten a webáruházakat érintő jogszabályváltozásokat illet:

Módosul a 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet és a 45/2014. Korm. rendelet is. 2024. március 28-ától minden webáruháznak, amely fogyasztóknak is értékesít, biztosítania kell a postai (MPL) szállítás lehetőségét.

Ezek a változások az alábbiakat jelentik:

 • A jogszabály a fogyasztóknak is eladó, Magyarország területére értékesítő webáruházak számára előírja, hogy 2024. március 28-ától az általuk értékesített áruk kézbesítéséhez a webáruházban választási lehetőségként tüntessék fel a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai (kézbesítési) szolgáltatást is.
 • A Posta oldalán már megtalálható a „Webáruház regisztráció” felület, ahová minden fent említett webáruháznak regisztrálnia kell magát.
 • A Magyar Posta Zrt. a webáruházaknak egyedi szerződésben, vagy az általános szerződési feltételeiben meghatározott árakon biztosítja a postai (kézbesítési) szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. Ezeket a díjakat a vállalkozásnak fel kell tüntetnie.
 • Nem szükséges a Postával egyedi szerződést kötni.
 • A jogszabály nem ír elő kizárólagosságot a Magyar Posta Zrt. részére, tehát a webáruházak továbbra is más kézbesítési szolgáltatóval is szerződést köthetnek, kiszállíttathatnak, azok elérhetőségét feltüntethetik a webáruházban.
 • Elegendő a Magyar Posta Zrt. postai (kézbesítési) szolgáltatásának többi szolgáltatóval azonos módon történő feltüntetése a webáruházban.