Építőipari megrendelői szolgáltatás számviteli elszámolása

Kovács-Kneitner Lea Dátum Legutoljára frissítve: 2022.05.09

Olvasási idő: 10 perc


Ez a tartalom 799 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Építőipari fővállalkozó megrendelője megrendelői szolgáltatásról (a fővállalkozó által számlázott összeg 5%-a) számlát állít ki a fővállalkozó részére. Hogyan helyes a megrendelői szolgáltatás számviteli elszámolása? Alvállalkozóként vagy igénybe vett egyéb szolgáltatásként kell könyvelni?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 1. pontja szerint közvetített szolgáltatásnak minősül „Közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak.”… „A gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható.”
A közvetített szolgáltatás helyes elszámolásakor a szolgáltatás nyújtásáról szóló számlát a 27-esben (271) vesszük nyilvántartásba és értékesítéskor kerül továbbszámlázásra, és ekkor kerül be a költségek közé is (915 és 815). Természetesen az adózó felel a feltételek meglétéért, ezek szerződésben való szerepeltetéséért.

Az alvállalkozói teljesítmények fogalmát külön a számviteli törvény nem rögzíti, mégis fontos a helyes besorolása e törvény szerinti beszámoló összeállítása során. 

Meghatározását így más jogszabályok alapján kell meghatározni és eldönteni, hogy a számviteli törvény szerint hova sorolandó az értéke.

Ezek alapján most tehát a Polgári törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) szerinti alvállalkozói teljesítések fogalma kerül előtérbe. A Ptk. szerint a vállalkozó az őt terhelő kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében gyakran vesz igénybe közreműködőt, ami azt jelenti, hogy az alvállalkozóval végezteti el a munka valamely elemét. „A vállalkozó alvállalkozó igénybevételére akkor jogosult, ha ezt a munka gazdaságos és szakszerű elvégzése indokolja.”
Az alvállalkozó által végzett munkát tehát a vállalkozó a saját teljesítményéhez veszi igénybe, amely beépül egy olyan komplexebb szolgáltatásba, amelyet a cég maga állít elő, annak részévé válik, azaz megváltoznak az alapvető tulajdonságai.
Az az összeg például, amelyet az építési vállalkozó az egyes részmunkálatok elvégzéséért más (al)vállalkozónak fizet ki – tegyük fel – villanyszerelésért, ebben az esetben a vállalkozó a megrendelő felé nem a villanyszerelési szolgáltatást közvetíti, hanem egy komplett kivitelezési szolgáltatást. Azaz beépül egy másik (fő)szolgáltatásba, és megváltoznak az alapvető jellemzői. Ez közvetített szolgáltatásként számolandó el.