Bejelentkezés

COVID 2.0. – A házi karantén

Az eddigi tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a koronavírus-járvány „második hulláma” merőben különbözik a március 16-ától bevezetett járványügyi veszélyhelyzettől, de továbbra is számos járványügyi szabályt kell nagy odafigyeléssel betartani. A hatósági házi karantén esetleges kötelezettsége nemcsak a fertőzötteket érinti, mivel meghatározott országokból történő beutazás esetén vagy a fertőzött személlyel való érintkezés esetén is előírható.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. § (1b) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 2020. június 17-én hatályba lépett 283/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet, amelyben a Kormány 2020. december 18-áig egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be. A járványügyi készültség fenntartásának szükségességét a Kormány háromhavonta felülvizsgálja. Az egészségügyi válsághelyzetben az Eütv. 2020. június 18-ai hatállyal beiktatott 232/D. §-ában a Kormány felhatalmazást kapott arra, hogy számos kérdést rendeletben szabályozzon. Az illetékes minisztériumok intézkedési tervet adtak ki a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 

Az maszkviselés és a karantén szabályait tárgyaló írásunk után a hatósági házi karantén fogalmát járjuk körül, amely az  említett, 2020. június 18-ai hatálybalépéssel került az egészségügyi törvénybe (Eütv. 67/A. §).

Hatósági házi karantént a járványügyi hatóság meghatározott országokból történő beutazás esetén vagy fertőzés vagy megbetegedés esetén írhat elő.

Hatósági házi karantén elrendelése esetén a járványügyi intézkedés alá vont személy a számára meghatározott lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet a határozatban meghatározott ideig nem hagyhatja el. A hatóság az erről szóló döntést határozatban elektronikus levél formájában, de akár telefonon is közölheti (ezt követően a határozatot írásos formában is megküldi az érintettnek). 

Külföldről történő beutazás esetén a hatósági házi karanténra vonatkozó döntést rendőr vagy erre kijelölt egészségügyi dolgozó is közölheti. Amennyiben valamilyen okból az intézkedés alá vont személy a karantént el kívánja hagyni, erre a járványügyi hatóságnak írt levele alapján engedélyt kaphat, egészen pontosan az illetékes járási járványügyi hatóság felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg. A hatósági házi karantén szabályainak betartását a rendőrség ellenőrzi, illetve az érintett nagykorú személy mozgását szoftver (okostelefonra telepíthető applikáció) segítségével követheti.

Keresőképtenség házi karantén alatt

A hatósági házi karantén időtartama alatt az intézkedés alá vont személy – amennyiben nem tud otthonról munkát végezni – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44. § g) pontja szerint keresőképtelennek minősül, ezért a táppénzalap hatvan százalékának megfelelő táppénz illeti meg. 

A járványügyi hatóság a hatósági házi karantént megszünteti, ha a kontaktszemély a járványügyi megfigyelés időtartama alatt, 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolja, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható [A COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) kormányrendelet 2. § (2) bekezdése].
 
Az első vizsgálatot attól a naptól számított negyedik napon lehet megkezdeni, amikor a kontaktszemély a COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett. Jelenleg a koronavírus-fertőzés tüneteit mutató betegeket tesztelik kötelezően, a többi személyt, aki koronavírussal fertőzött esetében kontaktkutatás során a hatóság látókörébe került, vagy maga jelentkezett a járási járványügy hatóságnál, illetve a háziorvosnál, jellemzően nem tesztelik, csak hatósági házi karantént rendelnek el számára. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján található azon intézmények listája, amelyek – térítési díj ellenében – olyan teszteredményt bocsátanak ki, amelyet a járványügyi hatóság elfogad. A két érvényes PCR-teszt ára együttesen jelenleg meghaladja a 60 ezer forintot. 

Nagy Erzsébet (2020-09-14)