Bejelentkezés

Ez a tartalom 281 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

BIREG-rendszer: új fogalom a fuvarozásban

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. január 1-től, éles üzemben pedig február 1-től működteti a hazai közúti személy- és áruszállító vállalkozások fokozott védelme érdekében létrehozott új előzetes elektronikus engedélyregisztrációs szisztémát, az ún. BIREG-rendszert.

A BIREG egy a hatóság által üzemeltetett új elektronikus rendszer, amely felületre a közúti fuvarozásban használt engedélyeket és a szállítások adatait kell adott fuvarfeladathoz kapcsolódóan valós időben bejelenteni.

A 2020. december 31-én megjelent 298. számú Közlönyben kihirdetett 722/2020. számú kormányrendelet módosította a 261/2011-es, a közúti áruszállításról szóló kormányrendeletet, és egyben 2021. január 1-jei hatállyal bevezette a BIREG-rendszer használatát, amelynek éles üzemben történő működése február 1-jén történt meg. 

Mi indokolta a rendszer bevezetését?

A BIREG-rendszer hatékony, minden fuvarfeladatra kiterjedő ellenőrzést tesz lehetővé a bilaterális és CEMT-engedéllyel végzett szállításoknál. Általa a harmadik országból érkező járművek mellett, az Európai Unió tagállamainak – pl.: lengyel, román, bolgár, litván stb. – fuvarozóit és az általuk végzett bilaterális vagy CEMT-engedélyhez kötött fuvarokat is maradéktalanul nyomon követheti a rendszer és megakadályozhatja azt, hogy a külföldi fuvarozók szabálytalankodjanak az engedéllyel. 

Mely fuvarok tartoztak az eredetileg kihirdetett rendelet szerint a bejelentésköteles kategóriába?

A rendszer a Magyarország területét érintő, díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművel, a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel, továbbá a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjárművel végzett fuvarfeladatok kapcsán alkalmazandó. 

Az eredetileg kihirdetett, hatályos előírások szerint a regisztrációs és adatbejelentési kötelezettség a Magyarország területét érintő nemzetközi, bilaterális vagy multilaterális (CEMT) közlekedési engedély, illetve közösségi engedély meglétéhez kötött közúti fuvarfeladatokra egyaránt vonatkozott.

Mely fuvarok tartoznak végül a bejelentésköteles kategóriába?

2021. január 27-én megjelent a Magyar Közlöny 12. számában a 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet, amely kivette a BIREG hatálya alól a tisztán közösségi engedéllyel végzett fuvarfeladatokat és az ezzel járó regisztrációs kötelezettséget is megszüntette az érintett fuvarozók számára. A regisztrációs és adatbejelentési kötelezettség tehát a Magyarország területét érintő nemzetközi, bilaterális vagy multilaterális (CEMT) közlekedési engedély meglétéhez kötött közúti fuvarfeladatokra vonatkozik. Mivel a jogszabály paragrafusa 8 nappal a kihirdetést követően lépett hatályba, maradt egy 4 napos átmeneti időszak, amelyben a regisztrációs kötelezettség még élt, a bírságrendelet pedig már élesedett, így a regisztráció elmulasztása szankcionálható volt. A szakmai szervezetek az ellentmondásos helyzet feloldását kérték az ITM-től. Fuvarozói tapasztalatok alapján, ebben a rövid átmeneti időszakban is történtek ellenőrzések az utakon.

2021. február 8-án jelent meg egy frissítés, amely pontosította a Magyarországot érintő tranzitfuvarok bejelentésének sorsát. Ennek értelmében, nem kapnak felmentést a BiREG-rendszerben történő regisztrációs kötelezettség alól azok az Európai Uniós, így magyar fuvarozók sem, akik CEMT-engedéllyel indított fuvarfeladatuk során tranzitálnak Magyarország területén. Az ITM információs vonalától kapott tájékoztatás szerint BIREG regisztráció kötelesek tehát azok a Magyarországot érintő tranzit fuvarfeladatok is, amelyeket az adott vállalkozás járműve CEMT-engedély birtokában indított, függetlenül attól, hogy milyen honosságú a jármű.

Összefoglalásként, a következő esetekben kell a fuvarregisztrációt megtenni a BIREG–ben (beleértve az ezekhez kapcsoló üres futásokat is):

 • amennyiben magyar fuvarozó szállít árut Magyarországról Európai Unión kívülre CEMT engedéllyel;
 • amennyiben magyar fuvarozó szállít árut Európai Unión kívülről Magyarországra CEMT engedéllyel;
 • amennyiben az Európai Unió valamely tagállamának fuvarozója szállít árut Magyarországról az Unión kívülre bilaterális vagy CEMT engedéllyel;
 • amennyiben az Európai Unió valamely tagállamának fuvarozója az Európai Unión kívülről hoz árut Magyarországra bilaterális vagy CEMT engedéllyel;
 • amennyiben Európai Unión kívüli fuvarozó szállít árut Magyarországra bilaterális vagy CEMT engedéllyel;
 • amennyiben Európai Unión kívüli fuvarozó szállít árut Magyarországról bilaterális vagy CEMT engedéllyel;
 • amennyiben Európai Unión kívüli fuvarozó szállít árut Magyarországon keresztül bilaterális vagy CEMT engedéllyel;
 • amennyiben EU-honos vagy magyar fuvarozó Magyarországon tranzitálás céljából halad keresztül, és a fuvarfeladat CEMT engedéllyel történik;
 • amennyiben az Európai Unió valamely tagállamának fuvarozója végez kabotázs fuvarfeladatot Magyarországon;
 • abban az esetben, ha a saját áru szállítása engedélyköteles 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművel történik Magyarországról unión kívülre vagy unión kívülről Magyarországra és amennyiben a szállítás engedélykötelesnek minősül.

Csak a magyar fuvarozókra vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

A jelentés megtételére az üzemben tartó vagy a szállító a kötelezett, míg a kötelezettség a Magyarországra történő be- és kilépéshez, valamint a fel- és lerakodáshoz kapcsolódik. 

A kötelezettség nemcsak a magyar fuvarozókra vonatkozik. Fontos, hogy a BIREG üzembentartói regisztrációja minden fuvarozót érint, ideértve a közösségi engedéllyel tevékenykedő európai uniós vállalkozókat is. Az üzembentartóknak, illetve az általuk erre felhatalmazott személyeknek (például: gépkocsivezető, fuvarszervező, adminisztrátor) a cég egyszeri előregisztrációját követően rögzíteniük kell az egyes Magyarországra irányuló fuvarfeladataik indítását (határátlépés előtt) és befejezését is (lerakodáskor).
 
A külföldi fuvarozóknak a Magyarországon felvett/lerakott rakomány esetén a négy nyelven elérhető elektronikus felületen regisztrálniuk kell elsőként a magyar fuvarozókhoz hasonlóan a céget (cégregisztráció); meg kell adniuk a járműveik honosságát, a fuvarfeladat kiindulási és végpontját, az engedély fajtáját stb., majd ezek után a rendszer automatikus ellenőrzést végez, és szabálytalanság gyanúja esetén automatikus értesítést küld az ellenőri csoportnak.

Kinek a feladata a cégregisztráció?

A rendszer 2021. január 31-ig teszt üzemmódban működött, a cégregisztrációt ezen határidőig kellett megtenni. A BIREG-bejelentés megtétele az üzemben tartó vagy a szállító feladata, ugyanakkor a változás a magyar címzettek és feladók számára is határoz meg új feladatokat. 


(Cikkünket teljes terjedelmében a Logisztikai KKV Tanácsadó márciusi számában olvashatják)

Slabéczi Ivett (2021-02-23)

Belépés a BIREG-rendszerbe

A rendszerbe történő belépéshez a https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login oldalt kell felkeresnie a felhasználónak. A belépéshez szükséges adatok a következők:

 • Felhasználónév (admin által létrehozott; további felhasználók esetén a felhasználó saját felhasználó neve);
 • Cégazonosító (amely egyszerű, könnyen megjegyezhető és magára a cégnévre hasonlít, az adott vállalkozás minden regisztrált felhasználójának az itt megadott cégazonosítót kell majd megadnia belépéskor a saját felhasználónevén kívül);
 • Jelszó (admin által létrehozott felhasználó saját jelszava).

A felhasználók az admin által megadott munkatársak, akik „ügyintéző” jogosultsággal rendelkeznek a rendszerben. A felületbe történő belépéshez szükséges adatok az admin által kerülnek továbbításra az érintettek részére. További felhasználókat is csak az admin adhat a rendszerhez.

Járművek rögzítése a rendszerben

A fuvarozó/üzemben tartó saját járműveinek (vontató és pótkocsi) rögzítését javasolt az „ügyintéző” jogosultsággal rendelkező felhasználónak elvégeznie a rendszerben.
Javasolt továbbá fuvarszervező, gépjárművezető vagy egyéb olyan ügyintéző munkatársat kijelölni a feladatra, akinek van aktuális információja a rendszámadatokról, az engedélyek lejártának időpontjáról. A rendszámmódosulások kezelése (rendszám törlése, hozzáadása a felületen) ugyanezen felhasználó feladata.
Az „Új gépjármű” hozzáadása alkalmával vontató esetén a felségjel, a rendszám, a környezetvédelmi besorolás és a CEMT-igazolás érvényességének lejárati időpontját kell rögzíteni a rendszerben a „Mentés” gombra kattintással. Az „Új pótkocsi” hozzáadása alkalmával pótkocsi esetén a felségjel, a rendszám, a CEMT-igazolás érvényességének lejárati időpontját kell rögzíteni a rendszerben a „Mentés” gombra kattintással. Az „Új pótkocsi” hozzáadása alkalmával pótkocsi esetén a felségjel, a rendszám, a CEMT-igazolás érvényességének lejárati időpontját kell rögzíteni a rendszerben a „Mentés” gombra kattintással.