A vállalkozásokat is érintő változások a Békéltető Testület eljárásában

dr. Kiss Benedek Damarisz Dátum Legutoljára frissítve: 2023.10.23

Olvasási idő: 4 perc


Ez a tartalom 212 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Jelentősen megváltoztatják az idén kihirdetett jogszabályok a békéltető testületek jövőbeni működését. A 2024. január 1-jétől alkalmazandó változások érinteni fogják a vállalkozások és a fogyasztók eddigi gyakorlatát is.

A jogalkotó a 2023. évi XX. törvénnyel a békéltető testületek átfogó reformját hajtotta végre, amely érinti az illetékesség, a vállalkozások együttműködési kötelezettségét és a kötelezések mértékét is.

Regionális illetékesség a vármegyei illetékesség helyett

Jelenleg a békéltető testületeknek a megyei határokhoz igazodó illetékességük van, azonban 2024. január 1-jétől regionális illetékességük lesz majd egyetlen központtal. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 2. mellékletében olvashatóak a békéltető testületek illetékességi területe, például a Hajdú Bihar vármegyei Békéltető Testület a Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre kiterjedő illetékességi körrel fog rendelkezni Debrecen székhellyel, Baranya Vármegyei Békéltető Testület illetékessége Pécs székhellyel a Baranya, Somogy, Tolna vármegyére fog kiterjedni. A korábbi megyeszékhelyeken megszűnnek az önálló békéltető testületek, helyettük a régióközpontban levő békéltető testületek veszik át a hatáskört. Ugyanakkor a megyei jogú városokban igény esetén biztosítani kell a személyes meghallgatás tartását.
Fontos megjegyezni, hogy az eljárásra továbbra is a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.  A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Valamint az eljárásra a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Főszabály szerint online meghallgatások

Álláspontom szerint a legtöbb vállalkozásnak könnyebbséget jelenthet, mivel idő- és költségmegtakarítással jár majd az online meghallgatás.  A jogalkotó igazodott az egyre jobban digitalizálódó piaci és fogyasztói társadalmi igényekhez is azzal, hogy az eljárásokat főszabály szerint online, kép- és hangátvitelre alkalmas eszköz segítségével kell majd lebonyolítani. Természetesen abban az esetben, ha a fogyasztó kéri, személyes meghallgatást is lehet tartani, azonban ebben az esetben a vállalkozás sem köteles személyesen megjelenni, de legalább online biztosítania kell képviselőjének a jelenlétét.

A vállalkozások együttműködési kötelezettsége

A vállalkozások együttműködési kötelezettségének terjedelme is változik 2024. január 1-jétől. Jelenleg is a vállalkozások válaszadási, valamint megjelenési kötelezettséggel tartoznak.  Jövőre továbbra is kötelesek a békéltető testülettel együttműködve válasziratot küldeni, a meghallgatáson legalább online módon képviselő útján részt venni, valamint kötelesek a békéltető testületet tájékoztatni az egyezség, a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy az ajánlásban foglalt követelés teljesítéséről. Ezek bármelyikének elmaradása esetén a testület átadja az ügyet az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnak, amelyik fogyasztóvédelmi eljárás folytat le a vállalkozással szemben és bírságot szab ki.

Kötelezés 200 000 forintig

Lényeges változás 2024. január 1-jétől, hogy a Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatot hoz nem csak abban az esetben, ha a vállalkozás alávetést tett, hanem abban az esetben is, ha a fogyasztó megalapozottan érvényesíteni kívánt igénye nem haladja meg a 200 000 forintot. Továbbá az eljárás költségét kötelezést tartalmazó határozat esetén az a vállalkozás viseli, amelynek terhére a tanács az ügyet eldöntötte. A fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek viselik a saját költségüket. A bepanaszolt vállalkozás az ajánlás vagy a kötelezést tartalmazó határozat részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül – akkor is kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, ha az ajánlás vagy a kötelezést tartalmazó határozat tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.