Bejelentkezés

Ez a tartalom 938 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A háztartási alkalmazott bejelentése: csak egy hívás

A háztartási alkalmazottként foglalkoztatott takarító, kertész vagy bébiszitter bejelentése igényel ugyan egy kis ügyintézést, de mindenképpen érdemes rászánni az időt. Ügyfélkapun keresztül vagy akár egy egyszerű telefonhívással mindkét fél „letudja” valamennyi adóhatósággal összefüggő kötelezettségét és még a legalapvetőbb terhekkel sem kell számolni ezután.

"Kertész" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A háztartási alkalmazottak foglalkoztatásának szabályairól jelenleg a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól szóló 2010. évi XC. törvény rendelkezik. A törvény értelmében háztartási munkának minősülnek a magánszemély és a háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló tevékenységek, mint a lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.
A háztartási alkalmazott az a háztartási munkát végző magánszemély, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi.

Kit terhelnek a foglalkoztatással összefüggő kötelezettségek?
A háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató magánszemélyt bejelentési kötelezettség terheli: ennek keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) köteles bejelenteni a foglalkoztató magánszemély adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint a tényleges foglalkoztatás kezdő napját. A bejelentést havonta vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt kell teljesíteni.
A bejelentési kötelezettség teljesíthető:
a) elektronikusan az eBEV portálon keresztül vagy
b) telefonon az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.
Papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

Elektronikus bejelentés
Annak érdekében, hogy a foglalkoztató elektronikus úton bejelentést tegyen, ügyfélkapu hozzáféréssel kell rendelkeznie, melyhez előzetesen regisztráltatnia kell magát az ügyfélkapun.
A bejelentés megtételére, módosítására és visszavonására a 19T1043H jelű bejelentő és változás-bejelentő lap szolgál. Ezt az elektronikus adatlapot számítógépen kell kitölteni, és az ügyfélkapun keresztül kell elküldeni a NAV részére. Az elektronikus adatlap kizárólag a NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) tölthető le.

Telefonon történő bejelentés
A háztartási alkalmazott telefonon történő bejelentése a 185-ös szám hívásával az országos telefonos ügyfélszolgálat útján történik. A bejelentéshez szükséges a foglalkoztató adóazonosító jelének megadása. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a foglalkoztatót a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV-hoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő 5. év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat.
A NAV felé teljesített bejelentést módosítani és visszavonni is lehet a foglalkoztató vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén, melyre a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.
A foglalkoztató magánszemélyt a bejelentési kötelezettségen kívül regisztrációs díjfizetési kötelezettség is terheli.

Regisztrációs díj
A foglalkoztatót háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. Amennyiben a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat több hónapra előre jelentette be, az 1000 forintos regisztrációs díjat minden hónapra meg kell fizetnie.
A foglalkoztató a havi 1000 forint összegű regisztrációs díjat a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára - 10032000-01076215 - történő készpénzfizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Miért éri meg? 
Lényeges, hogy amennyiben a magánszemély foglalkoztató a háztartási alkalmazottját még a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelenti, akkor foglalkoztatóként semmilyen adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
Egészen rendkívüli és kedvező módon a háztartási alkalmazott részére fizetett díjazás ún. adórendszeren kívüli keresetnek minősül, és a háztartási alkalmazott tekintetében sem keletkezik semmilyen adó- és járulékfizetési kötelezettség, sőt az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli bevallási kötelezettség.
A háztartási alkalmazott az őt megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről igazolást kérhet a foglalkoztatótól. Az igazolás kiállításának megkönnyítése érdekében a NAV honlapjáról letölthető az igazolás mintája a „Letöltések–egyéb > Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták” elérési útvonalon keresztül.

Kétségtelen, hogy némi többlet-adminisztrációval jár a háztartási alkalmazott szabályszerű foglalkoztatása, de mindenképpen gondoljunk arra az előnyre, hogy a magánszemély foglalkoztató legálisan foglalkoztathatja a háztartási alkalmazottat, aki ennek következtében legálisan végezheti a munkáját, és igazolható jövedelemmel rendelkezik. Bár a foglalkoztatás biztosítási jogviszonyt nem eredményez, de – ha szükséges –, akkor az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével könnyen megszerezhető a jogosultság az egészségügyi ellátások igénybevételére.

 

 

Dr. Teszéri-Rácz Ildikó (2019-10-30)

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!