Bejelentkezés

Ez a tartalom 203 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

25 év alatti fiatalok szja kedvezménye

A kormány márciusban nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely 2022. január 1-jével felmentést ad a 25 év alatti fiataloknak a személyi jövedelemadó megfizetése alól a bruttó átlagkereset meghatározott mértékéig. Az alábbiakban a legfontosabbnak tartott részleteket emeltük ki.

A kedvezmény a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető, utoljára abban a hónapban, amikor a fiatal betölti a 25. életévét.

Munkaviszonyból származó jövedelem esetén első alkalommal:
a.    2021. december 31-ét követő időszakra elszámolt,
b.    2022. évet megelőző évre vonatkozó, de 2022. január 10-ét követően kifizetett
bevétel adókötelezettségére alkalmazható. A kedvezmény már a 2021-es évre vonatkozóan kifizetett teljesítmény alapú bevételekre is alkalmazható.

Összevont adóalapba tartozó jövedelmek közé tartozik a bér és más nem önálló tevékenységből származó jövedelem, kivétel a végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összege.

Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül a vállalkozói személyi jövedelemadót alkalmazók kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem, az őstermelői jövedelem vagy a megbízási szerződés alapján szerzett jövedelem után sem kell adózniuk a fiataloknak. Az összevont adóalap kedvezménye nem vonatkozik a vagyonátruházásból származó jövedelemre. Ki kell emelni, hogy a 2021. december 31. után megszerzett jövedelmek után kérhető a kedvezmény, de munkaviszony esetén a 2021-re utólag elszámolt prémiumra, bónuszra is alkalmazni lehet, amennyiben az 2022. január 10-ig kifizetésre kerül. 

Az adómentesség legfeljebb a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző július hónapi bruttó átlagkereset tizenkétszerese után vehető igénybe. 2020. július hónapban ez 401 847 forint volt. 

Vagyis a kedvezmény igénybevételének alapként itt ennek egy évre vetítve tizenkétszerese számítható, ami azt jelenti, hogy ha a kedvezmény már ebben az évben alkalmazható lenne, akkor kb. 720 ezer forint adót lehetne spórolni.  Az összeget mindenképpen figyelni kell, mert ha az összevont adóalap 2020-ra kalkulált 4 822 164 forintot meghaladja, akkor a munkáltató vagy a kifizető felé nyilatkozatot kell tennie arról, hogy adót kell fizetni, illetve arról, hogy ez a kedvezmény a fiatal magánszemély esetében nem alkalmazható.  Abban az esetben, ha a fiatal nem tesz nyilatkozatot és ennek hiányában a befizetési különbözetet a 10 000 forintot meghaladja, akkor az ezt meghaladó rész után 12 százalékos különbözeti bírságot is kell fizetni a 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett. 

A kedvezményt utoljára abban a hónapban lehet igénybe venni, amikor a fiatal betölti a 25. életévét. 

Abban az esetben, ha a kedvezmény nem az adóév egészében áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másképpen nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.  

Dr. Veress Júlia (2021-05-12)