Főoldal Nyíl Videotár Nyíl Gyakorlatban a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettsége - Kérdés-válasz

Gyakorlatban a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettsége - Kérdés-válasz

Dátum Felvétel időpontja: 2023.07.18

Lejátszási idő: 00:28:49


2023. július 24-én lép hatályba a Panasztörvény néven ismertté vált új jogszabály, amely a visszaélés-bejelentések kezelési rendje mellett szabályozza a bejelentők védelmét is. Hatálya a közszférán túl kiterjed a magánszektorra is, és érinti a magyar vállalkozások jelentős részét. Az új előírások alkalmazásához adott segítséget online szakmai napunkon Dr. Horváth István ügyvéd, aki előadását követően válaszolt a feltett kérdésekre is.

Szakértőnk az előadás alatt beérkezett kérdésekből néhányat élőben válaszolt meg.

Sokan érdeklődtek arról, hogy kire vonatkozik és hogyan kell értelmezni a visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának és üzemeltetésének kötelezettségét:

 • többségi helyi önkormányzati tulajdonban lévő nagyvállalat – több mint 500 fő – esetén mikortól lépnek hatályba az előírások?
 • milyen esetben kell a nem főállású egyéni vállalkozónak is létrehoznia a rendszert?
 • önalkalmazott egyéni vállalkozónak, akinek nincs alkalmazottja, muszáj-e egy külső felet megbíznia a tevékenység elvégzésével?
 • saját tulajdonú ingatlan adás-vétele főtevékenységet végző ingatlanforgalmazók kötelesek-e a rendszert működtetni?
 • ha egy cég ingatlan és eszköz bérbeadásával foglalkozik, és csak egy fő ügyvezető alkalmazottja van, kell-e működtetnie a bejelentő rendszert?
 • egy vállalkozásként és egyéni vállalkozóként is működő könyvelői tevékenység esetén mindkét jogviszonyra önállóan kell működtetni a csatornát vagy egy elegendő?
 • kell-e bejelentési rendszert létrehoznia az 50 főnél kevesebb foglalkoztatottal, de 10 millió EUR-t meghaladó árbevétellel rendelkező cégnek?
 • 10 ezer fő alatti helyi önkormányzat Kft-jénél, illetve az 50 fő feletti foglalkoztatotti létszámú intézményénél kötelező-e a visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása?
 • szakképzési centrumok esetében az iskoláknak vagy a centrumnak kell üzemeltetnie a rendszert?
 • kapcsolt vállalatok közösen létrehozhatnak-e egy bejelentő rendszert, ha ugyanaz a munkáltató és a vezető?
 • könyvvizsgálóknál, könyvelőknél a szakmai kamara, illetve érdekvédelmi szervezet végezheti-e ezt a tevékenységet a tagok helyett?

Választ kaptak a létszám meghatározására vonatkozó kérdésekre is:

 • az 50 fő számítása során a kapcsolt vállalkozásokat együttesen kell figyelembe venni vagy különállóan?
 • az 50 fős létszámba a kölcsönzött munkavállalókat is be kell számítani, vagy csak a munkaviszonyban foglalkoztatott saját dolgozókat?
 • cégcsoport esetén, ha önmagában egyik társaság létszáma sem éri el az 50 főt, de együtt jócskán meghaladják azt, hogyan kell számolni?
 • azokat az egyéni vállalkozókat is bele kell számítani a létszámba, akik taxisként számlát adnak a cégnek?

Több kérdés érkezett a bejelentővédelmi ügyvéd összeférhetetlenségével kapcsolatban:

 • csak az alkalmazott jogász nem lehet bejelentővédelmi ügyvéd vagy olyan ügyvéd sem, aki a cég képviseletét szerződés alapján látja el?
 • a jogi személy számára nyújtott ügyvédi tanácsadás is összeférhetetlenséget eredményez-e?
 • vethet-e fel egyéb aggályt – pl. pártatlanság –, ha a foglalkoztatóval azonos székhelyen működő és már megbízási jogviszonyban lévő ügyvéd helyett az irodaközösség egy másik ügyvédje köt megbízási szerződést a bejelentővédelmi ügyvédi tevékenységre?
 • arra az ügyvédi irodára is vonatkozik az összeférhetetlenség, amelyik évekkel ezelőtt egy eseti megbízás – pl. cégmódosítás vagy szerződés – intézésében működött közre?

A visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetésével, a bejelentéssel, a bejelentő személyével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban kérdezték:

 • kijelölhető-e az Üzemi Tanács a rendszer működtetőjeként?
 • szükséges-e külön belső szabályzat létrehozása a rendszerrel kapcsolatban és módosítandóak-e az adatkezelési tájékoztatók és az általános szerződési feltételek?
 • a bejelentés témáját tekintve egy munkavállaló egy másik munkavállaló visszaélésével, esetleg nem megfelelő munkájával kapcsolatban is élhet a bejelentés jogával, vagy csak a foglalkoztatóval kapcsolatban tehet panaszt?
 • tehet-e panaszbejelentést az egyéni vállalkozó olyan szerződéses partnere, akinek a vállalkozó a szolgáltatást nyújtója pl. a könyvelt cég vagy a könyvvizsgált cég részéről is lehet-e bejelentést tenni?
 • szálloda esetén a bejelentésre jogosultak körébe tartoznak-e a szálloda vendégei?
 • ha a foglalkoztató nem hirdet és nem is keres leendő munkatársat, de mégis érkezik a publikus e-mail címére vagy postán egy önéletrajz, akkor az önéletrajz beküldője tehet-e bejelentést?
 • hogyan kell eljárni a bejelentő személyének védelmével kapcsolatban, ha azt a munkáltató vezetője kívánja megismerni?
 • honnan tudja a bejelentő, hogy hol tudja a bejelentést megtenni?
 • lehet-e anonim módon bejelentést tenni?
 • azonosított bejelentés esetén mik azok a minimális adatok, amelyeket a bejelentőnek a nevén kívül meg kell adnia?
 • a bejelentő megadott saját személyes adatait önkéntes hozzájárulásos alapon kell kezelni, míg a bejelentésben megjelölt személyes adatok jogalapja már a jogos érdek, amihez már érdekmérlegelési teszt készítendő?