Vendéglátó menedzser munkaköri leírás

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2024.07.15.
Mintát készítette: Vasas János

A vendéglátó menedzser a vendéglátó vállalkozásokban önállóan tervezi, irányítja, ellenőrzi és menedzseli a termelő, értékesítő és szolgáltató feladatokat. Alkalmazza az üzletpolitikai célkitűzéseket, ösztönzi a termelést és az értékesítést, érvényesíti a munkáltatói és munkavállalói érdekeket, valamint hatékony munkával segíti a pénzügyi gazdálkodás eredményességét.
A vendéglátó menedzser marketing-reklám stratégiát alakít ki, korszerű menedzsment technikákkal szervezi, irányítja és ellenőrzi a vendéglátó vállalkozást, befolyásolva annak gazdaságos és színvonalas működését. Üzleti etikett és protokoll szabályok alkalmazásával széles körű szakmai kapcsolatrendszert alakít ki, üzletpolitikáját a piaci változásokhoz illeszkedően korrigálja és átgondolt kockázatokat vállal. Folyamatosan fejleszti és alkalmazza megszerzett ismereteit. Koordinálja a vendéglátó-ipari tevékenységeket, irányítja az egységeket, önállóan működteti és menedzseli a vállalkozást.
A vendéglátó menedzser pénzügyi-számviteli ismeretekkel rendelkezik, képes a mérlegeredmények értékelésére és az összefüggések felismerésére, valamint alkalmazza a korszerű menedzsment technikákat. Ismeri a vendéglátóipar, a piaci elvárások és hatások, valamint a jogi, pénzügyi előírások összefüggéseit. Tudja alkalmazni a szállítási-értékesítési megállapodások előírásait és lehetőségeit, ismeri az eredményesebb gazdálkodást segítő hitelfelvételi és fizetési módokat. Képes a vállalkozás eredményességének komplex vizsgálatára és az eredményességet befolyásoló mutatók elemzésére. Alkalmazza a gazdálkodó szervezet több egységének tevékenységét átfogó problémák komplex megoldását és az üzleti tervek, megállapodások tartalmi és alaki előírásait.

Vendéglátó menedzser munkaköri leírás