Vendéglátó menedzser (munkaköri leírás)

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.05.23.
Mintát készítette: Vasas János

A munkaköri leírás a munkaviszony során elvégzendő feladatokat és felelősségi köröket foglalja magában, így a munkavállaló foglalkoztatásának egyik alappillére: nagy jelentősége van a minőségi foglalkoztatás szempontjából, hiszen a munkaköri leírás nem léte törvénytelen, illetőleg vitás kérdések eldöntésében a munkaügyi bíróságok minden esetben bekérik ezt a dokumentumot.

Munkaköri leírás mint alapdokumentum

A munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan kiegészítője, egy olyan dokumentum, amelyet a jogszabályi előírás értelmében a szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell átadni a munkavállalónak, papír alapon. 

Nagyon fontos, hogy a munkaviszony létrejöttéhez szükséges munkaszerződésben lévő munkakör és a munkaköri leírás mindig ugyanarra a munkakörre vonatkozzon. A munkaköri leírás minimum 2 példányban készül. Az egyik a személyi anyagban kerül lefűzésre, illetőleg e-dokumentumként kerül tárolásra a megfelelő szerveren, a másik pedig a munkavállalónál marad.

A törvény szerint csak a munkakörben meghatározott feladatok elvégzésére lehet a munkavállalót utasítani, az abban foglaltak a dolgozóra nézve is kötelezőek. Ha azonban olyan feladatokat adunk a valóságban kollégáinknak, amelyek a megszabott kereteken egyértelműen túlmutatnak, illetőleg számára aránytalanul nagy terhet rónak, illetőleg számára sérelmesek lehetnek, úgy munkavállalónk mondhat erre nemet is, s a jog a védelmébe fogja venni. Ennek elég tágak, és sokszor szubjektívek a határai, mindazonáltal azt javaslom, hogy legyünk körültekintőek, mindig nagyon pontosak és konkrétak eme dokumentum készítésénél is.

Fontos, hogy míg a szerződés csak közös megegyezéssel változtatható meg, addig a munkaköri leírást a munkaadó bármikor egyoldalúan módosíthatja. Ha módosul a munkakör, módosul a leírás is. Lehet újat írni, illetve a korábbit módosítani. Természetesen szükséges ilyenkor a megfelelő aláírásokkal és dátummal ellátni. A munkaköri leírás módosítását a munkaadó és a munkavállaló egyaránt kezdeményezheti.