További munkaviszony bejelentése

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.05.23.
Mintát készítette: Vasas János

A munkavállaló új munkaviszonyának létesítését – amennyiben az bármiképp érinti meglévő munkaviszonyát – általános együttműködési kötelezettségének [Mt. 6. § (2) bekezdés] alapján köteles bejelenteni munkáltatójának. A bejelentési kötelezettség oka többek közt az is, hogy a munkáltató köteles a munkavállaló számára egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörnyezetet biztosítani [Mt. 51. § (4) bekezdés]. Ennek keretében a munkáltató köteles felmérni a párhuzamos munkaviszony okozta esetleges munkavédelmi kockázatokat, úgy mint a kevesebb pihenés okozta figyelemzavart is, hogy azokat minél nagyobb eséllyel tudja kiküszöbölni.

Amennyiben jogszabály, vagy a munkáltató belső szabályzata megtiltja a munkavállaló számára, hogy meghatározott tevékenységet munkaviszonyával egyidejűleg végezzen, tehát összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozás van érvényben (pl. a könyvvizsgáló nem könyvelhet a munkáltató ügyfele számára), illetve a párhuzamos munkaviszony létesítését alapos okkal bejelentéshez vagy munkáltatói engedélyhez köti, úgy a munkavállaló mulasztása szankciókkal is sújtható.

Keresőképtelenség igazolása

Amennyiben a munkavállaló párhuzamosan több munkaviszonyt tart fenn, úgy keresőképtelenségét valamennyi munkáltatója felé, valamennyi általa ellátott munkakör vonatkozásában igazolnia kell.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkavállalónak az orvostól annyi eredeti igazolást kell kérnie, ahány munkaviszonya van. Az igazolások, amennyiben a munkavállaló eltérő munkaköröket lát el, eltérhetnek egymástól. Tekintettel arra, hogy az orvos a keresőképtelenséget mindig az adott munkakör kapcsán állapítja meg, könnyen előfordulhat az is, hogy a munkavállaló egyik munkaköre vonatkozásában keresőképtelennek, míg egy másik vonatkozásában keresőképesnek minősül. Ha például a munkavállaló hét közben otthonról dolgozik fejlesztői munkakörben, míg hétvégén az egyes ügyfelek otthonában javít számítógépeket, egy törött láb az ő vonatkozásában nem zárja ki az otthonról végezhető fejlesztői feladatok ellátását, az ügyfelekhez kiutazni azonban a hétvégén képtelen lesz. Ha a munkavállaló valamennyi munkaköre tekintetében keresőképtelen, valamennyi munkaviszonya tekintetében önállóan jogosult táppénzre, illetve betegszabadságra.
 

Kapcsolódó jogszabály

2012. évi I. törvény