Számlatükör (2017)

Feltöltve: 2017.02.01.
Utoljára módosítva: 2022.01.04.
Mintát készítette: Horváth Józsefné

A számviteli politika összeállításával kapcsolatos kötelező szabályzatok sorában a számviteli törvény (2000. évi C. törvény, Sztv. 14. § (4)) tartalmazza a számlarend követelményét. A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés a törvényben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. 

Határidő a számlarend elkészítésére
Az újonnan alakuló gazdálkodó köteles számlarendjét a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül elkészíteni. Ugyanez a 90 nap vonatkozik a számlarend jogszabályváltozás miatt szükséges módosítására: ebben az esetben a törvényi változás hatálybalépését követő 90 napon belül kell a változtatást elvégezni. Átalakulás esetén is ezt a határidőt kell figyelembe venni. 

A számviteli törvény szerint (Sztv. 161. §) a számlarendnek tartalmaznia kell
- minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését,
- a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá - a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát,
- a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,
- a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.

Számlarend és számlatükör
A vonatkozó jogszabály (398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint mentesül a mikrogazdálkodó a számlarend-készítési kötelezettség alól, ha a főkönyvi elszámolásait a rendelet 3. melléklete szerinti számlatükör szerint vezeti.  

Kapcsolódó jogszabályok (2)

2000. évi C. törvény 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

Kapcsolódó iratminta

*Számlatükör (2023)
Számlatükör (2017)