*Munkavállalói kártérítés-fizetésből levonás

Feltöltve: 2024.05.18.
Utoljára módosítva: 2024.05.18.
Mintát készítette: dr. Miklós Péter

A munkavállaló Polgári Törvénykönyv alapján meghatározott kártérítési felelőssége a munkaviszony csaknem valamennyi területére kiterjed.

A Munka törvénykönyve szerint a munkavállaló köteles a munkáját az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni, és a munkájára vonatkozó szabályokat, előírásokat, utasításokat és szokásokat betartani, valamint úgy kell eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A munkavállaló kártérítési felelősségének alapvető szabályai a munkaviszony csaknem valamennyi területét befolyásolják.


A 2012. évi I. törvény (Mt.) úgy rendelkezik, hogy ha a munkavállaló a munkaviszonya során a munkáltatónak kárt okoz, akkor köteles azt a kárt megtéríteni. A munkavállaló kártérítési felelősségét akkor lehet megállapítani, ha 
- a károkozás idején a felek között munkaviszony áll fenn;
- munkaviszonyból eredő kötelezettségszegés – azaz a munkavállaló nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható – megvalósul (meg kell említeni, hogy mi az, ami adott helyzetben a munkavállalótól általában elvárható, többek között függ a munkakörtől, a munkavállaló életkorától, szakképzettségétől, gyakorlati ismereteitől);
- a munkáltatónak kára keletkezik;
- okozati összefüggés áll fenn a kár és a munkavállaló kötelezettségszegése között.

A fenti feltételek fennállását, és a kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.


 

Kapcsolódó jogszabály

2012. évi I. törvény
*Munkavállalói kártérítés-fizetésből levonás