Munkavállalói felmondás (határozott idejű jogviszony, házastárs külföldi munkavállalása miatt)

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2023.06.07.
Mintát készítette: Vasas János

Munkavállalói felmondás 

A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti felmondással. A felmondásra vonatkozó szabályoktól sem kollektív szerződésben, sem a felek megállapodásában nem lehet eltérni. A felek viszont korlátozásként megállapodhatnak akként, hogy legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.
A munkavállaló a határozatlan idejű munkaviszonyának felmondását nem köteles indokolni. Ugyanakkor a munkavállalónak a határozott idejű jogviszony felmondását indokolnia kell. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna.
 

Kapcsolódó jogszabály

2012. évi I. törvény
Munkavállalói felmondás (határozott idejű jogviszony, házastárs külföldi munkavállalása miatt)