Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (eltérő munkakör, munkaóra szerint)

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.01.14.
Mintát készítette: Vasas János

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

Az új Mt. nem tartalmazza az átirányítás, a kiküldetés, valamint a kirendelés fogalmait, ugyanakkor a törvény 53. § szerint a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől
- eltérő munkakörben,
- eltérő munkahelyen vagy
- más munkáltatónál foglalkoztatni.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelésekor a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni és ez az intézkedése a munkavállaló oldalán aránytalan sérelemmel nem járhat.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tartama
A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy – beosztás szerinti – munkanap vagy háromszázötvenkét óra. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót – hasonlóan a korábbi szabályhoz – tájékoztatni kell.
A más munkáltatónál történő munkavégzés kapcsán nem esik korlátozások alá az a munkáltatói kör, ahol a munkavállaló köteles a munkáltatója utasítása alapján, a munkaszerződéstől eltérő munkát végezni. A más munkáltatónál történő munkavégzés a munkáltatói jogok gyakorlását nem érinti, de nincs akadálya annak, hogy a munkáltató a másik munkáltatót hatalmazza fel képviseletével, azaz meghatározott munkáltatói jogok gyakorlását átengedheti. A kártérítési felelősség az általános szabályok szerint alakul, azonban a munkáltatók felelőssége a munkavállalóval szemben egyetemleges.

A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára
- a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
- gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint
- hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén (a tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja), továbbá,
- ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.

Díjazás
A munkavállaló a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult. Az üzemi tanács, illetve a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges az üzemi tanács elnökének, illetve a szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalónak a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásához.

Kapcsolódó jogszabály

2012. évi I. törvény
Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (eltérő munkakör, munkaóra szerint)