Munkaszerződés behívás alapján történő munkavégzésre I.

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.01.07.
Mintát készítette: Vasas János

A Munka törvénykönyve (Mt. 42. §) a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre.
A munkaszerződés olyan megállapodás, amely alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.
A munkaszerződés főszabályként csak a munkavállaló javára térhet el az Mt-től, de ahol a jogszabály ezt kifejezetten megengedi, ott a felek a munkavállaló hátrányára is eltérhetnek (például a szabadság kiadása időpontjának a munkavállalóval történő közlése lehet kevesebb, mint 15 nap).
A munkaszerződés kötelező alaki és tartalmi kellékei az írásba foglalás, az alapbér és a munkakör.
A munkaszerződés további, lehetséges tartalmi elemei:
- a munkavégzés helye;
- a munkaviszony tartama (határozott vagy határozatlan időtartam)?
- teljes munkaidő vagy részmunkaidő;
- próbaidő (legfeljebb 3 hónap, kollektív szerződés szerint legfeljebb 6 hónap);
- hátrányos jogkövetkezmény;
- versenytilalmi megállapodás;
- speciális díjazási formák, pl. prémium.

Behívás
A behívás alapján történő munkavégzés keretében a foglalkoztatásra nem állandó jelleggel kerül sor, hanem csak olyan esetben, amikor a munkáltató igényt tart rá, tehát a felmerülő feladatokhoz igazodva (2012. évi I. törvény, Mt. 193. §). 
A behívás alapján történő munkavégzés előnye a munkaidő rugalmas, hatékony felhasználása. A felek a jogviszonyt részmunkaidőben történő foglalkoztatásra hozzák létre, a munkaidő tartama legfeljebb napi 6 óra lehet, a munkaidőkeret időtartama pedig a négy hónapot nem haladhatja meg. A munkavállaló a munkaszerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy legfeljebb napi 6 órában munkavégzésre rendelkezésre áll, de munkát csak a munkáltató kérése, “behívása” alapján végez. A munkáltató csak akkor köteles foglalkoztatni a munkavállalót, ha ellátandó feladat merül fel és díjazást csak a ténylegesen ledolgozott órákra kell fizetni, hiszen ha nincs feladat, a munkáltatót nem terheli foglalkoztatási kötelezettség sem.

Kapcsolódó jogszabály

2012. évi I. törvény
Munkaszerződés behívás alapján történő munkavégzésre I.