Munkaidőkeret elrendelése (alapeset, 4 havi munkaidőkeret)

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2023.01.30.
Mintát készítette: Vasas János

A Munka törvénykönyve (Mt.) vonatkozó szakaszai (93-94. §) értelmében a munkaidőkeret a munkaidő hosszabb időszak alapulvételével történő megállapítását jelenti.

Az Mt. 93. § (1) bekezdése szerint a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja. A napi munkaidő figyelembevételével a ledolgozott munkaidő nagyobb számolási egységben, azaz munkaidőkeretben is megállapítható. A munkaidőkeret egy hosszabb időszakra tervezhetővé és rugalmasan alakíthatóvá teszi a munkavállaló munkára történő beosztását és pihenőnapjainak kiadását.

A munkaidő-keretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni. A munkaidő meghatározásakor a távollét tartamát figyelmen kívül kell hagyni vagy az adott munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével kell számításba venni. Munkaidő-beosztás hiányában a távollét tartamát a napi munkaidő mértékével kell figyelmen kívül hagyni vagy számításba venni.

A munkaidőkeret alkalmazása esetén az alábbiak szerint kell figyelemmel lenni a keretben ledolgozandó idő helyes kiszámítására. A munkaidőkeretben az általános munkarend figyelembevételével kell a ledolgozandó munkaidő mennyiséget kiszámítani, amiből következően a hétköznapra eső munkaszüneti napot attól függetlenül le kell vonni, hogy a munkavállaló beosztása szerint egyébként e napon végez-e munkát vagy sem. A megmaradó napok száma szorzandó 8 órával (teljes munkaidős munkavállaló esetében).

A munkaidőkeret meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni az alábbi távollétek időtartamát, vagy az erre eső napokat a munkavállalóra irányadó napi munkaidő mértékével kell beszámítani:
- az állampolgári kötelesség teljesítése,
- a közeli hozzátartozó halála esetén (2 nap),
- a keresőképtelenség időtartama,
- a kötelező orvosi vizsgálat teljes időtartama.
A munkaidő beosztásánál, a munkaidő meghatározásánál és ledolgozásánál nagyon fontos szabály, hogy a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidőt kivéve – négy óránál rövidebb, 12 óránál, a munkaidőkereten belül heti átlagban 48 óránál (rendkívüli munkavégzéssel együtt) hosszabb nem lehet.
 

A munkaidő szabályainak betartása szempontjából nélkülözhetetlen a munkaidőkereten belül a heti munkaidő átlagának számítása. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontjáról írásban tájékoztatni kell a munkavállalót, vagy a helyben szokásos módon írásban ki kell hirdetni a munkáltatónál. A helyben szokásos mód lehet például faliújság, hirdető tábla, vagy elektronikus forma.
Kollektív szerződés a fenti rendelkezésektől eltérhet, de kizárólag a munkavállaló javára. A napi munkaidő tartamának alapulvételével a munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap, vagy tizenhat hét lehet.
A megszakítás nélküli, a több műszakos, valamint az idényjellegű tevékenység keretében, a készenléti jellegű, továbbá egyes speciális munkakörökben (polgári repülésben, nemzetközi fuvarozásban, vasúti személyszállításban dolgozók stb.) foglalkoztatottak esetében a munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét lehet.
A munkaidőkeret tartama, ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják, kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb harminchat hónap lehet. A kollektív szerződés felmondása vagy megszűnése a már elrendelt munkaidőkeret alapján történő foglalkoztatást nem érinti. Fontos megjegyezni továbbá, hogy fiatal munkavállaló számára legfeljebb egy heti munkaidőkeret rendelhető el.
 

Kapcsolódó jogszabály

2012. évi I. törvény

Kapcsolódó iratminták (6)

Munkaidőkeret, egyenlőtlen beosztással (2013-07-19).doc
Munkaidőkeret elrendelése 6 havi idényjellegű munkarendnél (2012-11-28).doc
Munkaidőkeret elrendelése 6 havi készenléti jellegű munkarendnél (2012-11-28).doc
Munkaidőkeret elrendelése 6 havi megszakítás nélküli munkarendnél (2012-11-28).doc
Munkaidőkeret elrendelése 6 havi többműszakos munkarendnél (2012-11-28).doc
További munkaviszony bejelentése
demo
Munkaidőkeret elrendelése (alapeset, 4 havi munkaidőkeret)