Kémiai kockázatértékelési szabályzat (2019)

Feltöltve: 2019.04.05.
Utoljára módosítva: 2022.01.03.
Mintát készítette: Rácz Krisztián

A kockázatértékelés a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának, az ott lezajló technológiai és irányítási folyamatoknak az áttekintése, elemzése és értékelése annak érdekében, hogy a potenciális veszélyek azonosíthatóak, a kockázatok nagysága becsülhető legyen. 

Csak szakember végezheti!
A kockázatértékelés elkészítése szaktevékenységnek minősül, kizárólag munkabiztonsági
szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

Milyen egyedi jellemzői vannak a kémiai kockázatértékelésnek?
A munkavédelmi kockázatértékelés egyik típusa a veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység kockázatértékelése, a kémiai kockázatértékelés (ld. a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, illetve a rákkeltő anyagok vonatkozásában: a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet).

A kémiai kockázatértékelést az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni:
- veszély azonosítása
- az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,
- az expozíció becslése
- a kockázatok értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

A kémia kockázatértékelés legfontosabb követelményei
A munkáltatónak a kockázatértékeléshez be kell szereznie a szükséges információkat a gyártótól (importálótól), a forgalmazótól, illetőleg a beszállítótól. Figyelembe kell venni törvényi hivatkozás mellékleteiben meghatározott határértékeket és a már elvégzett egészségügyi vizsgálatok adatait is. 
A kémiai kockázatértékelést dokumentálni kell. 
A kémiai kockázatértékelést újra el kell végezni, ha a munkahelyen, illetve a tevékenység végzésében olyan jelentős változások történtek, amelyek a korábbi kémiai kockázatértékelést elavulttá teszik vagy a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok indokolttá teszik. Korábban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal való tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kémiai kockázatértékelés megtörtént és a kockázat kezelésére megfelelő intézkedéseket megtették. 

Rákkeltő/mutagén anyaggal végzett tevékenység kockázatértékelése
Minden olyan tevékenység esetében, amelynek során feltételezhető a munkavállaló rákkeltővel történő expozíciója, a munkáltató köteles kockázatértékelést végezni. A munkáltató a kockázatértékelést legalább kétévenként meg kell ismételni (kivéve, ha a munkavédelmi felügyelőség indokolt nagyobb gyakoriságot ír elő). 

Kapcsolódó jogszabályok (3)

1993. évi XCIII. törvény 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

Kapcsolódó iratminták (2)

Általános kockázatértékelési szabályzat (2021)
Kémiai kockázatértékelési szabályzat (2021)
Kémiai kockázatértékelési szabályzat (2019)