Hallgatói munkaszerződés

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.01.06.
Mintát készítette: Vasas János

A hallgatói munkaszerződés vegyes jellege
A hallgatói munkaszerződést sajátos jogi konstrukciójára tekintettel több jogszabály rendezi. Mivel a hallgató a szakmai gyakorlat teljesítése keretében foglalkoztatható hallgatói munkaszerződés alapján, annak szabályait a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 44. §-a szabja meg. A felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlatra vonatkozó részletszabályokat ugyanakkor a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet részletezi.

Kedvezőbb szabályok a munkavállaló számára
Mindezek mellett a hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgatóra ugyanúgy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a hallgatói munkaszerződések esetén felmerülnek speciális szabályok.
A vonatkozó rendelet ugyanakkor a hallgatók számára kedvezőbb feltételeket állapít meg az Mt. szabályaihoz képest. Ilyen szabályok pl. hogy
- éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el;
- a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a 8 órát; 
- a hallgató számára legalább 12 óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani;
- próbaidő nem köthető ki stb.
 

Kapcsolódó jogszabályok (3)

2011. évi CCIV. törvény 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2012. évi I. törvény