Cafetéria Szabályzat (2022)

Feltöltve: 2022.02.06.
Utoljára módosítva: 2024.02.09.
Mintát készítette: dr. Veress Júlia

Cafetéria és SZÉP Kártya változások 2022-ben

A SZÉP Kárya „zsebeinek” átjárhatósága hatalmas változás volt, ami megkönnyítette a kártyákon felhalmozott összegek minőségi elköltését, az idei év februárjától azonban egy még ennél is nagyobb könnyítés történt azzal, hogy élelmiszer vásárlására is felhasználható a kártyán lévő összeg. 
A SZÉP-kártyára utalt összeg meghatározott része (az ún. rekreációs keretösszeg) a személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. §-a alapján béren kívüli juttatásnak minősül, amely után a munkáltató fizeti meg a közterheket, azaz a munkavállaló a teljes összeg felhasználására jogosult. 

A rekreációs keretösszeg mértéke az Szja tv. 70. § (8) bekezdése alapján

- évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
- a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
- évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

A béren kívüli juttatásnak minősülő keretösszeg megoszlik a kártya három alszámlája, azaz „zsebe” között oly módon, hogy
a) a szálláshely alszámlára, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható legfeljebb évi 225 ezer forint támogatás;
b) a vendéglátás alszámlára, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható  legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás;  
c) a szabadidő alszámlára, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható  legfeljebb évi 75 ezer forint támogatás
utalható. 

Ez az összeg a munkavállaló teljes éves kerete, ami azt jelenti, hogy több munkáltató esetén együttvéve is csak ennyit kaphat. 

A SZÉP-kártya feltöltése előtt tehát a foglalkoztatónak nyilatkoztatnia kell a foglalkoztatottakat arról, hogy máshonnan részesülnek-e ilyen jellegű juttatásban, és ha igen, akkor milyen mértékben, hiszen a meghatározott keretösszegeken felüli kifizetés már egyes meghatározott juttatásnak minősül, amelynek lényegesen magasabbak a közterhei. 

A kártya egyes zsebeiben található összegek különböző módon használhatók fel (bár vannak átfedések), nem felel meg tehát a jogszabályoknak az a megoldás, hogy a kifizető a kártya valamelyik alszámlájára utalja a teljes rekreációs keretösszeget. 
Ez azonban jelenleg nem jelent problémát, hiszen 2022. december 31-ig a kártya alszámlái között biztosított az átjárás. Ez azt jelenti, hogy az egyes alszámlákra utalt támogatást a szolgáltató az elfogadói szerződésétől eltérően az eredeti alszámlánál meghatározott tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás ellenértékének megfizetésére egy másik alszámlán lévő egyenleget is elfogadhatja, valamint a kártyabirtokos az egyes alszámlákon lévő pénzeszközt másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – felhasználhatja [76/2018. (IV.20.) Korm. rendelet 22. § (a továbbiakban: 76/2018. Korm. rendelet)].

Új lehetőség: élelmiszer vásárlása

Az átjárhatóság biztosítása nagyon kedvező szabály, amely nemcsak a foglalkoztatottakat, hanem a turizmust is támogatta, 2022. februárjától azonban nagymértékben megváltozik a helyzet.

A Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 781/2021. (XII.24.) Korm. rendelet 2. §-a szerint ugyanis az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállaló részére a 2022. évben a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára utalt, a melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra és a kereskedő által 2022. február 1. és 2022. május 31. között értékesített élelmiszer vásárlására felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás.

Élelmiszer vásárlására is felhasználható tehát a SZÉP-kártya a meghatározott időpontban, azaz egyelőre május 31-ig. Önmagában olvasva a rendeletet úgy értelmezhetnénk, hogy erre a célra a vendéglátás alszámlára utalt legfeljebb 150 ezer forint használható fel, ez azonban nem így van. A számlák között ugyanis az átjárás 2022. év végéig engedélyezett. Az erről szóló 76/2018. Korm. rendelet pedig nem tartalmaz kivételt, vagy tiltást. Ez pedig egyértelműen azt jelenti, hogy a kártya valamennyi zsebéből vásárolható élelmiszer is. Ezt az álláspontot alátámasztja a Kormány 2021. december 30-án kiadott tájékoztatója is. 

SZÉP Kártya közterhei

A béren kívüli juttatásnak minősülő SZÉP-kártya keretösszeg után a munkavállalónak 15 százalékos személyi jövedelemadót és 13 százalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetnie. A meghatározott rekreációs keretösszegen felül juttatott összeg egyes meghatározott juttatásnak minősül, amely után a közterhek ugyanezek, azoknak az alapja viszont a juttatás 1,18-szoros értéke. 

A SZÉP-kártyát a munkavállaló költségmentesen igényelheti azoknál a pénztárszolgáltatóknál, melyek megfelelnek a kormányrendelet szerint a kibocsátás feltételeinek. Jelenleg az OTP Bank, a K&H Bank, az MKB Bank és az EDENRED adhat ki SZÉP-kártyát. A munkavállalók teljesen ingyen kapják meg a kártyájukat, és kizárólagos tulajdonosai a számláknak. További társkártyákat a munkavállaló költség ellenében igényelhet közvetlenül a kibocsátó banknál.

Kapcsolódó jogszabály

1995. évi CXVII. törvény

Kapcsolódó iratminták (2)

Cafetéria Kalkulátor (2022)
Nyilatkozat egyéb kifizetőktől igénybe vett béren kívüli juttatásokról
Cafetéria Szabályzat (2022)