Cafetéria Szabályzat (2021)

Feltöltve: 2021.06.15.
Utoljára módosítva: 2023.04.13.
Mintát készítette: dr. Veress Júlia

Cafetéria 2021: változások a veszélyhelyzet tükrében

A 2021-es évben különösen nehéz feladatot jelentett pontosan nyomon követni a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) juttatás adózási szabályait, melyek az első veszélyhelyzettől kezdve folyamatosan módosulnak. A veszélyhelyzeti szabályozás sajátossága ugyanis, hogy felülírja a személyi jövedelemadó, a szociális hozzájárulási adó, és a szakképzési törvény szabályait.

A veszélyhelyzeti szabályok

A 2021-es év első félévére a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2020. évi LVIII. törvény tartalmazott a SZÉP kártya juttatásra rendelkezéseket. Az eredetileg első félévre szóló szabályozás lehetővé tette a munkáltató számára, hogy a SZÉP kártya szálláshely alszámlájára 400 ezer forint, a vendéglátás alszámlájára 265 ezer forint, a szabadidő alszámlára 135 ezer forint utalását teljesítsen a béren kívüli juttatás szabályainak alkalmazásával. Az összességében 800 ezer forintos rekreációs keretet teljes egészében a nem költségvetési szerv munkáltatók használhatták ki, a költségvetési szerv munkáltatók éves szinten összesen 400 ezer forint rekreációs kerettel számolhattak. 

A törvényi szabályozás az első félévre szociális hozzájárulási adó mentességet biztosított a béren kívüli juttatásnak minősülő SZÉP kártya juttatások után. A szakképzési hozzájárulás kötelezettség okozott egy kis fejtörést, mivel az év eleji eredeti szabályozás a szakképzési hozzájárulás alól nem mentesített, de a 22/2021. Kormányrendelet végül 2021. elejétől biztosította a mentességet.

2021. első félévében tehát megemelt juttatási keretben személyi jövedelemadó kötelesen, de szociális hozzájárulási adó, és szakképzési hozzájárulás mentesen volt adható a SZÉP kártya juttatás.

A munkáltatók igyekeztek kihasználni a kedvező adózási feltételeket, és sok helyen az első félévben biztosították a munkavállalóknak a teljes éves keretet, hiszen a második félévben kedvezőtlenebb adózási szabályok voltak várhatóak. A teljes éves keret első félévi kifizetése hordozott magában veszélyeket, mivel a munkavállaló jogviszonyának évközi megszűnése esetén az éves keretet a jogviszony megszűnésének időpontjában érvényes szabályok szerint kellett volna megállapítani. 
A keret nagyságának várható változásából adódó lehetőségekről és megoldásukról a NAV a honlapján jelentetett meg állásfoglalást példákkal, magyarázatokkal.

A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló 318/2021. (VI. 9.) Kormányrendelet 2021. év egészére egységesen alkalmazható szabályokat határoz meg. Az éves rekreációs keretösszeget költségvetési szerv munkáltató esetén 400 ezer, minden más munkáltató esetében 800 ezer forintban határozza meg. Időarányosítani csak akkor kell, ha a munkavállaló munkaviszonya – a munkavállaló halála kivételével – év közben megszűnik. 

Az egyes SZÉP kártya alszámlákra adható összeg éves szinten összességében 800 ezer forint, ezen belül a szálláshely alszámlára legfeljebb évi 400 ezer, a vendéglátás alszámlára évi 265 ezer, a szabadidő alszámlára legfeljebb évi 135 ezer forint juttatható. 

Év végéig a munkavállalók bármely alszámláról kifizethetik valamennyi SZÉP kártyára igénybe vehető szolgáltatás ellenértékét.

SZÉP kártya és a szochó fizetés

A munkáltatónak a SZÉP kártya juttatás után meg kell fizetnie a 15 százalék személyi jövedelemadót, de nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót. A szakképzési hozzájárulást egyelőre nem kell fizetni, de ha a szabályokat nem módosítják, még év vége előtt beléphet a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség. Ennek oka, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzési hozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 22/2021. (1.28) Kormányrendelet szabályait a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 2021. évi I. törvény hatályvesztésével egyezően a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig hosszabbították meg. Az országgyűlés tavaszi ülésszakban rendelkezett a kérdésről, és 2021.július 1-től hatályba is lépett az új módosítás a szakképzési törvényhez (2019. évi LXXX. tv. 106. §). A módosítás kiveszi a SZÉP Kártya adókötekezettségét a szakképzési hozzájárulás alól.
 

Kapcsolódó jogszabályok (2)

318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 2019. évi LXXX. törvény

Kapcsolódó iratminta

Cafetéria Kalkulátor (2021)
demo
Cafetéria Szabályzat (2021)