Bizonylati rend (2017)

Feltöltve: 2017.02.10.
Utoljára módosítva: 2021.12.27.
Mintát készítette: Jogkövető szerkesztőség

Mire figyeljünk a bizonylati rend elkészítésénél?

Bizonylati rend a számviteli adatfeldolgozás során felhasznált minden bizonylat, okmány és dokumentum hitelességét, pontosságát garantáló előírások összessége, amely a bizonylatok formai és tartalmi követelményeit, kiállításának, kezelésének, megőrzésének szabályait, valamint a bizonylatok mintapéldányait foglalja magában.

A gazdálkodónak a számlarend részeként kell elkészítenie a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet, mely tartalmazza a bizonylatok kiállításának, kezelésének és feldolgozásának szabályait. 
A számlarendben szerepelnie kell a választott megoldásoknak ott, ahol a számviteli törvény a gazdálkodó döntésétől teszi függővé az elszámolás lehetőségét. Meg kell határozni a számlarendben a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát.

A vállalkozásnak a bizonylatok rendjének kialakításakor mindenek előtt arra kell figyelemmel lennie, hogy 
- önálló szabályzatban szabályozta-e a használatos bizonylatok rendjét 
illetve
- a kialakított/kialakult rendszer megfelel-e a számviteli törvény és más jogszabályok előírásainak, továbbá a vagyonvédelmi és a titoktartási követelményeknek.

Kapcsolódó jogszabály

2000. évi C. törvény
Bizonylati rend (2017)