*Adatkezelési tájékoztató

Feltöltve: 2024.06.03.
Utoljára módosítva: 2024.06.03.
Mintát készítette: dr. Miklós Péter

Az adatkezelőknek az általuk folytatott adatkezelésről minden esetben szükséges az érintetteket tájékoztatniuk a GDPR 12-14. cikkeiben előírt kötelezettségnek megfelelve. Ki kell térniük részletesen az egyes adatkezelésekre a regisztrációtól a vásárláson át, egészen a számlázásig. 
Az érintettek részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük az érintetteket jogaik gyakorlásában.
Jelen adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének megfelelően készült. 
Az adatkezelési tevékenységeket annak megfelelően módosítsa, amely ténylegesen vonatkozik az Ön konkrét tevékenységére. 

Kapcsolódó jogszabály

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
Adatkezelési tájékoztató