*Adatkezelési szabályzat

Feltöltve: 2024.06.03.
Utoljára módosítva: 2024.06.03.
Mintát készítette: dr. Miklós Péter

A GDPR 24. cikk előírja, hogy az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történik. Az erre tett intézkedéseket belső adatvédelmi szabályzatban szükséges összefoglalni kitérve az adatbiztonsággal összefüggő megtett intézkedésekre. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az adatkezelési tevékenységeket annak megfelelően módosítsa, amely ténylegesen vonatkozik az Ön konkrét tevékenységére. 

Kapcsolódó jogszabály

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
Adatkezelési szabályzat