*Adatfeldolgozói nyilvántartás

Feltöltve: 2024.06.03.
Utoljára módosítva: 2024.06.03.
Mintát készítette: dr. Miklós Péter

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 30. cikk (2) bekezdése szerint minden adatfeldolgozó nyilvántartást köteles vezetni az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; az Adatfeldolgozó jelen nyilvántartással tesz eleget e kötelezettségének. Ez a nyilvántartás a következőket tartalmazza: az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei.

Kapcsolódó jogszabály

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
*Adatfeldolgozói nyilvántartás