*Adatfeldolgozási megbízási szerződés

Feltöltve: 2024.06.03.
Utoljára módosítva: 2024.06.03.
Mintát készítette: dr. Miklós Péter

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő megbízásából kezel személyes adatokat. Az adatfeldolgozó általában a vállalkozáson kívüli harmadik fél, azonban vállalkozáscsoportok esetében egyik vállalkozás működhet egy másik vállalkozás adatfeldolgozójaként. Ebben a megbízási szerződésben részletezi az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a megbízás konkrétumait. Az adatfeldolgozó ebben a szerződésben kötelezi magát, hogy tevékenysége során megfelelő garanciákat nyújt GDPR követelményeinek való megfelelés és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása érdekében. 

Kapcsolódó jogszabály

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
Adatfeldolgozási megbízási szerződés