Mindenkit érintő villamos biztonsági szabályok

Soltész Ilona Dátum Legutoljára frissítve: 2024.02.25

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 143 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Amikor eladunk vagy bérbe adunk egy ingatlant, legtöbbeknél csak az utolsó pillanatban derül ki, hogy az ingatlanra villamos biztonsági felülvizsgálatot is kell készíttetni és a jegyzőkönyvet át kell adni a vevőnek. A bérlőnek vagy az új tulajdonosnak ilyenkor mindenképpen át kell adni a hat évnél nem régebbi felülvizsgálati jegyzőkönyvet. A vonatkozó jogszabály január 29-től módosult.

A villamos biztonsági szabályzatot jóváhagyó rendelet, a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet [1] már jó néhány éve hatályban van, azonban a köztudatban sokan nem ismerik. A jogszabályt legutóbb a 78/2023. (XII. 29.) GFM rendelet módosította. A jogszabály a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő villamos berendezésekre is vonatkozik, azonban néhány fontosabb előírás mellett, most elsősorban a lakásokra vonatkozó villamos biztonsági felülvizsgálat kötelező elvégzésével foglalkozunk.

A jogszabály meghatározott időközönként, illetve bizonyos alkalmakhoz köthetően előírja a villamos berendezések és a villamos hálózat felülvizsgálatát.

A jogszabály 1. melléklete az ún. „Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat”, amelynek 1.6. alpontja szerint:
„1.6. A villamos berendezésnek az e rendeletben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek megfelelő állapotát ellenőrizni kell
a) a berendezés létesítésekor, az első üzembe helyezés előtt (első ellenőrzés);
b) rendkívüli eseményt követően;
c) átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése előtt;
d) időszakosan, az e berendezés fajtájára a jogszabályokban előírt gyakorisággal és
e) bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor az 1. pont 1.13.2. alpont f) alpontjában meghatározott esetekben.”

A jogszabály 1. §-ának (értelmező rendelkezések) 16. pontja szerint:
„közeli felülvizsgálat: a robbanásveszélyes környezetben üzemelő berendezések esetén végzett olyan villamos biztonsági felülvizsgálat, amelynek módszere magában foglalja a szemrevételezés szempontjait, továbbá amely felfedi az olyan hibákat is, amelyek csak a hozzáférést elősegítő eszközök használatával észlelhetők”
A használatbavételt követően rendszeres, időszakos felülvizsgálatot kell végeztetni az üzemeltetőnek (az ingatlan tulajdonosának):

 • legalább 6 havonta részletes felülvizsgálatot kell végezni a fokozott igénybevételnek kitett elemeken potenciálisan robbanásveszélyes környezetben;
 • legalább évente legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő mozgatható (kézi, hordozható vagy szállítható) villamos gyártmányokon;
 • legalább 3 évenként legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésen;
 • legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni:
  • az épületnek nem minősülő műtárgy 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésén;
  • a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott általános célú villamos berendezésen, kivéve a lakóépületek villamos berendezését;
 • legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat szerint lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül;
 • legalább 6 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése a lakóépületek villamos berendezésén, kivéve, ha bérleménynek nem minősülő lakásról van szó, mert ebben az esetben az időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:
  • fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és
  • 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések;
 • a lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén villamos biztonsági felülvizsgálat végzése bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor, amennyiben a bérbeadás, illetve a tulajdonosváltás időpontjához képest 6 évnél nem régebben elvégzett felülvizsgálatot igazoló ellenőrzési dokumentum (minősítő irat) nem áll rendelkezésre;

Összefoglalóan: lakóépületek lakásaiban 6 évente kell villamos biztonsági felülvizsgálatot végezni – bizonyos kivétellel. Ha azonban bérbeadásra vagy eladásra kerül sor, akkor a bérlőnek vagy az új tulajdonosnak mindenképp át kell adni hat évnél nem régebbi felülvizsgálati jegyzőkönyvet, függetlenül attól, hogy esetleg az időszakos felülvizsgálat elhagyásának feltételei teljesültek.

Ez a korábbi szabályozáshoz képest szigorúbb előírás.

A villamos biztonsági felülvizsgálat szükségességét indokolja, hogy a tulajdonosváltáskor vagy új bérlő beköltözésekor villamos szempontból csak biztonságos ingatlan adható át a vevőnek, bérlőnek. Így, ha bármilyen baleset vagy műszaki probléma adódik, egyértelmű lesz, hogy ki a felelős érte.

A villamos biztonsági felülvizsgálat szabályai

A villamos biztonsági felülvizsgálatra vonatkozóan, számos magyar nemzeti szabvány előírásait kell figyelembe venni [pl. MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2016) (magyar nyelvű); MSZ HD 60364-6:2016/A12:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (módosítás, angol nyelvű)).

A vizsgálat azt jelenti, hogy a villamos berendezést, a lakóépületben lévő lakás villamos hálózatát, mindenre kiterjedően, az elosztótól a dugaszolóaljzatokon át, a lámpákig ellenőrizni kell, és erről iratot kell készíteni.

A nyilatkozat tartalmáért a felülvizsgáló felelős, ebben rögzíteni kell a feltárt hibákat, azok kijavításának határidejét.
A villamos biztonsági felülvizsgálatot csak arra feljogosított villamos szakember végezheti. Egy lakás esetében három-négy szakember legalább fél napot dolgozik a felülvizsgálat elvégzésekor. Általában egy lakás esetében 50-100 ezer Ft költséggel lehet számolni, illetve kb. 6-10 ezer Ft a lakás négyzetméterére vetített ár. A felülvizsgálat alapján meghatározzák, vannak-e közvetlen életveszélyt jelentő hibák vagy súlyos hibák, milyen munkákat kell elvégezni azonnal, rövid időn belül, illetve a következő felújítás alkalmával. Értelemszerűen a veszélyes, továbbá az azonnali munkák költsége is az eladót, bérbeadót terhelik.

A felülvizsgálati kötelezettség a napelemes rendszerekre is kiterjed, továbbá a felülvizsgálók képzésének körülményei is változtak.