Bejelentkezés

Ez a tartalom 874 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Maradj otthon, munkában: távmunka vagy home office?

Az ismert járványügyi helyzetben a munka zökkenőmentes folytatásának, a munkaviszony megtartásának egyik eszközeként kínálkozik az otthoni munkavégzés elrendelése, pontosabban lehetősége. A korábbi szabályoktól eltérően az ilyen jellegű foglalkoztatást a munkáltató már egyoldalúan is elrendelheti. Fontos azonban tisztáznunk, hogy a home office, a távmunka és az otthoni munkavégzés nem egymást (teljesen) lefedő fogalmak.

"Munkáltatói utasítás otthoni munkavégzés elrendeléséről" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Az otthoni munkavégzés elrendelésére a járvány kiterjedéséig a munkáltatónak a munka törvénykönyve 53. §- ában foglalt rendelkezések alapján volt lehetősége: a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Az eltérő foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg. Ez a szabály azonban nem azt eredményezi, hogy 44 munkanapot meghaladóan nem lehet a munkavállalót például kiküldeni egy másik munkahelyen történő munkavégzésre, csak azt, hogy a hosszabb távú kiküldetés már nem történhet meg a munkáltató egyoldalú döntése alapján. Ahhoz már a munkavállaló hozzájárulása szükséges, ami tartalmilag a munkaszerződés módosítását jelenti. 

2020. március 19-étől hatályba lépett a 47/2020. (III. 18.) számú Kormányrendelet, melyben a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzetben, a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot és az állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében a munka törvénykönyve módosítását rendelte el (a kormányrendeletben történő szabályozásra a különleges jogrend, a veszélyhelyzet ad lehetőséget).

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében az Mt. eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra.

Az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a)    a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,
b)    a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
c)    a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.
A fenti szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.
A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

Egyoldalúan rendelheti el a munkáltató a távmunkavégzést (amelyet az Mt. alapján a mai napot megelőzően munkaszerződésbe foglaltan lehetett megtenni). A távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják. Ennek elrendeléséhez tehát továbbra is szükséges, hogy számítástechnikai eszközzel végezhető feladat legyen és az is, hogy az ehhez szükséges eszközökkel a munkavállaló rendelkezzen. Ez utóbbiról meg kell győződnie a munkáltatónak, illetve ha, a eszközök beszerzését vállalja a munkavállaló, akkor az ezzel kapcsolatos költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.
 

Dr. Orosz Márta (2020-03-20)

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!