Bejelentkezés

Ez a tartalom 209 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Amikor a TAJ számunk érvénytelen

A közelmúlt gyakran tárgyalt, társadalombiztosítással összefüggő témája lett a türelmi idő megszűnése, a legtöbbször munkanélküli és még az egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot sem fizető állampolgárokkal szemben. Ilyenkor érvénytelenné válik a TAJ szám, a megoldást pedig a havi 8000 Ft összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése jelentheti, melyre a NAV lakóhely szerinti területi szerveinél köthető meg megállapodást.

Az említett esetek mellett nagy számban tartózkodnak Magyarországon olyan külföldi állampolgárok, akik egészségbiztosítással vagy érvényes európai egészségbiztosítási kártyával nem rendelkeznek. Ilyenek lehetnek azon külföldi állampolgárok, akik dolgoznak vagy tanulnak. Esetükben is egyre gyakrabban vetődik fel, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat (orvosi és kórházi ellátás) hogyan vehetnék igénybe a teljes kezelési költségek megfizetése nélkül.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerint, a nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természetes személy megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására.

Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege:

  • nagykorú állampolgár esetén a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 50 százaléka, (2021-ben a 167 400 Ft 50%-a, azaz 83 700 Ft).
  • 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 30 százaléka. (2021-ben a 167 400 Ft 30%-a, azaz 50 220 Ft).

A Magyarország területén oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű járulék megfizetésének vállalása esetén köthet megállapodást.

A megkötött megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatás – a sürgősségi ellátás kivételével – a megállapodás megkötését követő huszonnegyedik hónap első napjától jár, kivéve, ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése visszamenőleg huszonnégy hónapra megtörtént. Ez utóbbi esetben az egészségügyi szolgáltatás a megállapodás megkötését követő hónap első napjától jár.

Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő megyei/fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szerve (Egészségbiztosítási Főosztály) adja ki.

Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló megállapodás megkötéséhez bemutatandó a kedvezményezett személyazonosságát igazoló okmány, a lakó-, tartózkodási, illetve szálláshelyet igazoló dokumentum, külföldi állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott, tartózkodásra jogosító okmány.

dr. Veres Gábor (2021-05-06)