11/2023. (VII. 20.) IM rendelet
cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 6. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben,
a 3. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása
2. Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása
3. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása
4. Az ingyenes céginformációról szóló 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet módosítása
5. Záró rendelkezések
16. §
(1)
Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2)
Az 1. §, a 2. § (1)-(3) bekezdése, a 3. §, a 8-15. §, valamint az 1-9. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
(3)
A 2. § (4) bekezdése, a 4. §, a 10. és 11. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.
17. §
(1)
E rendelet 5. §-a és a 7. §-a az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1151 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2)
E rendelet 6. §-a az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírások és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az (EU) 2020/2244 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. június 18-i (EU) 2021/1042 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
1.
1. MELLÉKLET A 11/2023. (VII. 20.) IM RENDELETHEZ
2.
2. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez
3.
3. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez
4.
4. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez
5.
5. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez
6.
6. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez
7.
7. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez
8.
8. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez
9.
9. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez
10.
10. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez
11.
11. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez