Utazási szerződés-tájékoztató (online)

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.10.19.
Mintát készítette: dr. Závotka Zsolt

Az utazási szerződés alanyai a vállalkozó és a megrendelő. Megrendelő elvileg és gyakorlatilag bárki lehet, aki utazásra szeretne szerződni, az utazási vállalkozóra azonban speciális rendelkezések vonatkoznak. A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről engedélyhez köti a tevékenység végzését. A szerződésre pedig a 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet ad további szabályokat, melyeket itt nem ismétlünk meg.
Az utazásszervező-vállalkozó az utazás, a tartózkodás és kapcsolódó szolgáltatások megszervezését és nyújtását vállalja, a megrendelő díjfizetésre kötelezett. Az utazás alatt a fizikai helyváltoztatáshoz szükséges eszközök megszervezése és lefoglalása, az otthontól történő tartózkodás általában a szállás biztosítása, ehhez kapcsolódóan az étkezés és más szolgáltatások nyújtása kapcsolódhat. A szerződést írásba kell foglalni, amely elsősorban a megrendelő érdekét védi. 
A megrendelő jogában áll, hogy a szerződéssel biztosított szolgáltatást átruházza harmadik személyre, aki ezen szolgáltatásokat igénybe tudja venni. Az átruházásból fakadó kötelezettségekért és többlet költségekért a megrendelő és az engedményes – akire a szerződésből eredő jogokat átruházta – felel az utazásszervező-vállalkozóval szemben. 
A szabályok egyoldalúan kogensek, a megrendelő hátrányára az eltérést a törvény tiltja.

Letölthető utazási szerződés-tájékoztató minta