Tűzvédelmi szabályzat (2020)

Feltöltve: 2020.01.10.
Utoljára módosítva: 2022.01.05.
Mintát készítette: Rácz Krisztián

A tűzvédelmi szabályzat elkészítését a 1996. évi XXXI. törvény (tűzvédelmi törvény) 19. §-a szabályozza egyértelműen. Fontos, hogy a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett vállalkozás vagy szervezet már a tevékenysége megkezdésének pillanatában kell, hogy rendelkezzen hatályba léptetett tűzvédelmi szabályzattal.
A tűzvédelmi szabályzat egységes szerkezetbe foglalja egy adott létesítmény, vagy azon belüli terület egy részének tűzvédelmi szabályait. A saját tűzvédelmi szabályzatnak összhangban kell lennie a létesítmény tűzvédelmi szabályzatával, egymással ütköző jogállásokat nem tartalmazhat.

A tűzvédelmi szabályzatot kötelezően el kell készíteni
- ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
- az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
- kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek. 

A tűzvédelmi szabályzat tartalmai elemeit a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. §-a tartalmazza. Ezek többek között:
- a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségei;
- a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályok;
- a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások;
- a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait stb.

A tűzvédelmi szabályzat tartalmát az érintettekkel tűzvédelmi oktatás keretein belül kell ismertetni, melyet írásosan dokumentálni kell.

Csak szakember készítheti
A tűzvédelmi szabályzat elkészítése szaktevékenységhez kötött feladat. Ennek megfelelően minimum középfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakember készíthet, módosíthat tűzvédelmi szabályzatot. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

Kapcsolódó jogszabályok (3)

1996. évi XXXI. törvény 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 9/2015. (III. 25.) BM rendelet

Kapcsolódó iratminta

Tűzvédelmi szabályzat (2021)
Tűzvédelmi szabályzat (2020)