Távmunka megállapodás egészségügyi válsághelyzet idejére (2021-2022)

Feltöltve: 2021.12.07.
Utoljára módosítva: 2022.10.19.
Mintát készítette: dr. Orosz Márta

Mire kell figyelni a távmunka szabályainál, ha a veszélyhelyzet megszűnik?

2021. december 1-jétől lehetővé válik a Kormány számára, hogy amennyiben (már "csak") egészségügyi válsághelyzet áll fenn – vagyis a veszélyhelyzet megszűnésével is  – , a távmunkavégzésnek a Módtv.-ben meghatározott – más törvényektől – eltérő szabályait tegye kötelezővé

Az egészségügyi válsághelyzet elrendeléséről a Kormány intézkedhet az országos tisztifőorvos javaslatára, a miniszter előterjesztése alapján törvényben meghatározott okok fennállása esetén legfeljebb hat hónapra, amely meghosszabbítható.  A jelenleg hatályos szabályok szerint Magyarország egész területére kiterjedően egészségügyi válsághelyzetet rendelt el a Kormány járványügyi készültség keretében, 2021. december 18. napjáig.  Tehát a távmunkavégzésre a Módtv. által bevezetett rendelkezések 18 napig biztosan alkalmazhatóak lesznek (és a jelenlegi vírushelyzetre tekintettel tovább is), ha a Kormány így rendelkezik. 

Milyen munkavédelmi szabályokat NEM KELL alkalmazni a veszélyhelyzet elmúltával sem?

A módosítás szerint a távmunkavégzésre a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)  86/A. §-át nem kell alkalmazni. 

Így amennyiben a Kormány úgy dönt, az alábbi munkavédelmi szabályokat nem kell alkalmazni a távmunkavégzésre:  
1) A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz biztonságos állapotáról, amelynek fenntartásáról a munkavállaló gondoskodik. 
2) A munkahelyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket
3) A munkáltató vagy megbízottjának ellenőrzése indokolt, ha az a munkáltató meggyőződését szolgálja arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. 
4) A 3) pont szerinti ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén. 
5) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdek-képviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat. 
6) A munkavédelmi hatósági ellenőrzést a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végezheti. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi. 
7) Távmunkavégzés esetén munkahely az a munkaszerződésben a felek által meghatározott helyiség, ahol a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a munkáját végzi. 

A távmunka költségtérítése

A Módtv. rendelkezik a távmunkavégzéssel összefüggésben felmerült, igazolás nélkül elszámolható költségek mértékéről is, amelyre elsődlegesen a felek megállapodása az irányadó, azonban van egy törvényi felső korlát, amely havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 %-ának megfelelő összeg, azaz 2021-ben 16 740 Ft havonta.  2022-ben ez az összeg várhatóan havi 20 000 Ft-ra emelkedik.  Ha a munkavállaló nem végez egész hónapban távmunkát, akkor ezt az összeget arányosítani kell. 
Ez az összeg csak akkor fizethető ki igazolás nélküli költségként, ha a munkavállaló a távmunkavégzéssel összefüggésben más költséget, mint internethasználati díjat, illetve a munkavégzési hely bérleti díját, a fűtés, a világítás és a technológiai energia díját nem érvényesíti. Természetesen megállapodhatnak a felek úgyis, hogy a költségátalány helyett tételesen elszámolnak a költségekkel.
 

Kapcsolódó jogszabályok (2)

1993. évi XCIII. törvény 1997. évi CLIV. törvény

Kapcsolódó iratminták (2)

Távmunka megállapodás veszélyhelyzet idejére (2021-2023)
Távmunkavégzés költségelszámolása veszélyhelyzetben (2021-2023)
Távmunka megállapodás egészségügyi válsághelyzet idejére