Számviteli politika (2021)

Feltöltve: 2021.08.10.
Utoljára módosítva: 2022.03.06.
Mintát készítette: Schmutzer Edit

A számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 14. §-a értelmében a jogszabályban rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a vállalkozás adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát.

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek.

A számviteli politika részét képező szabályzatok a(z)
- eszközök és források értékelési szabályzata
- eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
- önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat 
- pénzkezelési szabályzat
- bizonylati rendre vonatkozó szabályzat

Az újonnan alakuló gazdálkodó szervezet a számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat azok hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. Szintén 90 napos határidő van azokra a frissítésekre, illetve módosításokra, amelyek a gazdálkodó szervezet tevékenységének megváltozása, értékelési eljárásaiban történt változások miatt szükségesek. 

A számviteli politika elkészítéséért, annak valódiságáért és módosításáért a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy felelős

Kapcsolódó jogszabály

2000. évi C. törvény
Számviteli politika (2021)