Praxisjogot átruházó szerződés

Feltöltve: 2023.03.20.
Utoljára módosítva: 2024.07.05.
Mintát készítette: dr. Závotka Zsolt

2022. december 21-én került kihirdetésre a 2022. évi LXXIII. törvényben az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénycsomag, amely 2023. január 1-jétől új szabályokat vezet be a praxis elidegenítésére vonatkozóan.

A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát az azt elidegeníteni kívánó személy – és ha van praxisjogot megszerezni kívánó orvos, akkor ezen orvost is megjelölve – bejelenti a praxiskezelőnek és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. A módosítás alapján, ha a települési önkormányzat nem szándékozik a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, úgy a települési önkormányzat, valamint a praxiskezelő jelöl meg más, a praxisjogot megszerezni kívánó orvost.
 
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a praxiskezelő kizárólag akkor jelölhet az önkormányzat véleményének kikérését követően más orvost, ha azt jogszabályban meghatározott ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontok indokolják, és az ezeknek megfelelő orvost az érintett önkormányzat(ok) a javaslattételt követő 6 hónapon belül sem jelöli(k) meg.
A törvény indokolása rögzíti, hogy a fenti szabály 2023. január 1. napján meglévő praxisjogokat és a feladat-ellátási szerződés szerinti jogokat és kötelezettségeket – a praxisjog elidegenítéséig vagy megszűnéséig, illetve a körzetnek az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerinti átalakításáig – nem érintik. 
 

Praxisjogot átruházó szerződés minta