Pénzmosás elleni szabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók részére (2021)

Feltöltve: 2021.12.01.
Utoljára módosítva: 2021.12.22.
Mintát készítette: Schmutzer Edit

Miért kell módosítani a pénzmosási szabályzatot 2021-től?

A 3/2021. (II.2.) PM rendelet több ponton módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt,), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendeletet (továbbiakban: NGM rendelet).
Előzőeken túlmenően a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. számú törvény (a továbbiakban: Afad tv.) számos kérdésben pontosítja a tényleges tulajdonosi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségeket.

Mivel kell kiegészíteni a szabályzatot 2021-től?

A belső szabályzat az NGM rendelet módosítása alapján kiegészül az Afad tv. szerinti belső szabályzat tartalmi elemeivel. Ezek: 
- az ügyfél-átvilágítás belső eljárási rendje, azaz 
-- az ügyfél azonosításának, üzleti kapcsolat létesítése esetén az ügyfél kockázati szintbe történő besorolásának, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének, a tényleges tulajdonos azonosításának, az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének, ennek során az ügyfél kockázati szintje ellenőrzésének és a kockázati szint változása esetén megteendő intézkedéseknek, valamint az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok, okiratok naprakészen tartásának (a továbbiakban együtt: ügyfél-átvilágítás) belső eljárási rendje,
 - a szolgáltató vezetője (a Pmt. 3. § 35. pontjában meghatározott személy) neve, beosztása, és a szolgáltató pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás jelentette kockázati kitettségének a befolyásolására szolgáló döntésekkel kapcsolatos hatáskörének meghatározása,
- a speciális ügyfél-átvilágítás esetkörei és belső eljárási rendje;
- a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információk beszerzésének és igazolásának belső eljárási rendje.

Kapcsolódó jogszabály

2017. évi LIII. törvény

Kapcsolódó iratminta

Pénzmosás elleni szabályzat ingatlanügyletekkel foglalkozó vállalkozások részére (2021)
Pénzmosási szabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók részére