Pénzmosás elleni szabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2022)

Feltöltve: 2022.05.06.
Utoljára módosítva: 2022.05.28.
Mintát készítette: Szabóné Schmuczer Edit

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 65. § (1) bekezdése alapján az adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói  tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltató) belső szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) kötelesek készíteni. 

Jelen típusszabályzat célja, hogy segítséget nyújtson az adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói szolgáltatást megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatók részére abban, hogy a Pmt.-ben valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (továbbiakban: Kit.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére elkészítendő Szabályzatuk megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A típusszabályzat alapján elkészült Szabályzat iránymutatást ad abban, hogy a szolgáltató (a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja, illetve segítő családtagja) a Pmt.-ben és a Kit.-ben meghatározott kötelezettségeknek eleget tudjon tenni, továbbá képes legyen felismerni azon adatokat, tényeket, körülményeket, amelyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek, vagyoni jognak a szolgáltató tevékenységén keresztül történő legalizálását, valamint a terrorizmusnak pénzeszközzel való támogatását célozhatják. A típusszabályzat a fentieken kívül magában foglalja a szolgáltatók által elkészítendő belső kockázatértékelés szempontrendszerét. 

Kapcsolódó jogszabály

2017. évi LIII. törvény
Pénzmosás elleni szabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2022)