Ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló szerződés

Feltöltve: 2022.01.13.
Utoljára módosítva: 2023.10.16.
Mintát készítette: dr. Orosz Márta

Ösztöndíjas foglalkoztatás

Ösztöndíjas foglalkoztatás megkötésére a felsőfokú végzettség megszerzését követően nyílik lehetőség speciális szabályok keretei között. Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt az ösztöndíjas foglalkoztatott a felsőfokú végzettség megszerzését követően egy alkalommal legalább kilenc hónapig, legfeljebb egy évig terjedő határozott időre létesíthet.

Ösztöndíjas foglalkoztatott lehet az a személy, aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában
– a 30. életévét még nem töltötte be,
– akinek a diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra, és
– munkaviszonyban – ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyt és az adórendszeren kívüli foglalkoztatásnak minősülő háztartási munkára irányuló munkaviszonyt -, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll.

A felek között nem munkaviszony jön létre, de a Munka Törvénykönyve több rendelkezését is alkalmazni kell.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony részletszabályait az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

  • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
  • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
  • 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

A szociális hozzájárulási adó vonatkozásában munkaviszonynak minősül az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, ezért a kifizetett ösztöndíj szociális hozzájárulási adó alapját képezi. Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony esetén szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségünk is keletkezik.