Ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló szerződés

Feltöltve: 2022.01.13.
Utoljára módosítva: 2022.01.13.
Mintát készítette: Vasas János

Ösztöndíjas foglalkoztatás

Ösztöndíjas foglalkoztatás megkötésére a felsőfokú végzettség megszerzését követően nyílik lehetőség speciális szabályok keretei között. Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt az ösztöndíjas foglalkoztatott a felsőfokú végzettség megszerzését követően egy alkalommal legalább kilenc hónapig, legfeljebb egy évig terjedő határozott időre létesíthet.

Ösztöndíjas foglalkoztatott lehet az a személy, aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában
– a 30. életévét még nem töltötte be,
– akinek a diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra, és
– munkaviszonyban – ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyt és az adórendszeren kívüli foglalkoztatásnak minősülő háztartási munkára irányuló munkaviszonyt -, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll.

A felek között nem munkaviszony jön létre, de a Munka Törvénykönyve több rendelkezését is alkalmazni kell.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony részletszabályait az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
-A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 9. – 16. §.

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 4. §(1) bek.

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1. számú melléklet 4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes 4.15.
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 4. § k) pont
2011. évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 466. § 7. pont

A szociális hozzájárulási adó vonatkozásában munkaviszonynak minősül az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, ezért a kifizetett ösztöndíj szociális hozzájárulási adó alapját képezi. Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony esetén szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségünk is keletkezik.


 

Kapcsolódó jogszabályok (2)

2004. évi CXXIII. törvény 2011. évi CLV. törvény