*Önköltség számítási szabályzat (termelők) (2021)

Feltöltve: 2021.05.20.
Utoljára módosítva: 2021.12.31.
Mintát készítette: Sinka Júlia

A vállalkozás eredményes gazdálkodása megköveteli a vezetői stratégiai és operatív döntések megalapozottságát, amelyet alapvetően az önköltségszámításból nyert információk biztosítanak. Az önköltségszámítás során pontosan megállapíthatóak a befejezetlen és a késztermékek, valamint a nyújtott szolgáltatások értéke, illetve ezek költségszerkezete. Ennek alapján pedig megállapításra kerülhet a termelés fedezeti pontja, ebből következően pedig a gyártott termékek értékesítési árának helyes meghatározása.

Kiknek kell és nem kell önköltség-számítási szabályzatot készíteniük?

Önköltség számítási szabályzatot nem kell készíteniük 
- az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásnak, illetve
- az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozónak.

A Számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozások esetében nincs önköltségszámítási szabályzat -készítési kötelezettség, amennyiben az értékesítés nettó árbevétele kisebb vagy egyenlő 1 milliárd forinttal, vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege kisebb 500 millió Ft-nál. Ha nincs szabályzatkészítési kötelezettség, ez nem jelenti ténylegesen azt, hogy a vállalkozás ettől függetlenül ne készíthessen ilyen típusú belső szabályzatot. 

Az önköltség számítási szabályzat ugyanis minden esetben segítséget jelent az éves beszámoló elkészítéséhez, mivel a mérlegben az eszközöket az előállítási költségüknél eltérő értékben nem lehet kimutatni. Amennyiben a vállalkozás vezetése akár a törvényi előírások alapján, akár saját előzetes döntéssel úgy határoz, hogy szükséges az önköltségszámítási szabályzat elkészítése, ezt rögzíteni kell a vállalkozás számviteli politikájában.

Az önköltségszámítás céljai
- saját termelésű készletek nyilvántartási értékének megállapítása,
- termékek, tevékenységek és szolgáltatások tényleges közvetlen önköltségének meghatározása,
- árképzés,
- jövedelmezőség javítása,
- leltár értékelése,
- vállalkozáson belüli egységek elszámoltatása és
- adatszolgáltatás az utókalkulációhoz.
Alapvető követelmények az önköltség-számítással kapcsolatban
 
Alapvető követelmény hogy minden termékre, kalkulációs egységre csak az előállításával kapcsolatban ténylegesen és közvetlenül felmerült, vagy később a felosztással közvetlenné tehető költségek kerüljenek elszámolásra. Az önköltségszámítás során a vállalkozás összes kalkulációs egységére figyelembe vett összes közvetlen költség legyen összhangban a kettős könyvvitel zárt rendszerében az elszámolt közvetlen költségekkel. Minden önköltség-elemet maradéktalanul el kell számolni, és csak egyszer szabad figyelembe venni. A leírtakból következően az önköltség-számítási szabályzat kialakításánál alapvető követelmény a megbízhatóság, a pontosság, a dinamikus szemlélet, a folyamatos információnyújtás és az adatszolgáltatás, ezzel együtt pedig biztosítania kell a kettős könyvvitel zárt rendszerén keresztül a belső és külső ellenőrizhetőség lehetőségeit is.

Kapcsolódó jogszabály

2000. évi C. törvény

Kapcsolódó iratminták (2)

*Önköltség számítási szabályzat (2021)
*Önköltség számítási szabályzat (mezőgazdaság) (2021)
*Önköltség számítási szabályzat (termelők) (2021)