Megbízás adóhatósági képviseletre

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.10.19.
Mintát készítette: dr. Závotka Zsolt

A vállalkozások hivatalos ügyeik intézését a nyilvántartó szervezet vagy más hatóság irányába rendszerint bejelentett képviselőn keresztül látják el.

Az adóhatósági eljárásokban a képviselő mellett lehetőség van külön állandó meghatalmazott bejelentésére, valamint külön jogosultság biztosítására az egyes elektronikus bevallások, bejelentések, adatszolgáltatások beküldéséhez, vagy az adóügyek telefonon történő ügyintézéséhez. Ehhez járul az eseti meghatalmazás lehetősége.

Az eseti meghatalmazás nem állandó jellegű képviseletre, hanem meghatározott eljárás során vagy eljárási cselekmény(ek) tekintetében jogosítja a meghatalmazottat képviseletre. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 15. § (5) bekezdése szerint, ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre. Eszerint az adóhatóság különbséget tesz ún. teljes körű és korlátozott terjedelmű meghatalmazás között, ez határozza meg azt, hogy a meghatalmazott az adóigazgatási eljárás során meddig járhat el.

A teljes körű, azaz a teljes adóigazgatási eljárásra adott meghatalmazás alapján a meghatalmazott az adóhatósági eljárás végleges lezárásáig jogosult eljárni, így pl. ha az eljárás jegyzőkönyvvel (vagy kiegészítő jegyzőkönyvvel) zárul, annak átvételéig, ha az eljárásban az adóhatóság döntést hoz (határozat, végzés), annak véglegessé válásáig. Ehhez elegendő a rovatban az ügy számát, és azon kívül legfeljebb az eljárás típusát feltüntetni pl. adott ügyszámú ügy vagy az adott ügyszámú ellenőrzés (jogkövetési vizsgálat, adóellenőrzés), végrehajtás, fizetési kedvezményi eljárás. Ennek kapcsán arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a teljes körű meghatalmazás a döntéssel szemben igénybe vehető rendes jogorvoslatra, azaz a fellebbezés benyújtására és az alapján megindult fellebbezési eljárásra, továbbá a másodfokú adóhatóság által esetlegesen elrendelt új eljárásra is kiterjed, ugyanis ezekben az esetekben még nincsen az adott eljárást lezáró végleges adóhatósági döntés. A végleges döntésekkel szemben igénybe vehető jogorvoslati formák ugyanakkor már nem tartoznak ide pl. felügyeleti intézkedés, közigazgatási per.

Korlátozott terjedelmű az a meghatalmazás, amely csak az adóigazgatási eljárás meghatározott szakaszáig jogosít képviseletre, vagy azon belül csak egy-egy eljárási cselekményre szól. Így ha a teljes körű meghatalmazáshoz képest szűkebb körben kíván meghatalmazást adni, akkor kérjük, hogy ebben a rovatban az ügyszám és az ügy/ügytípus mellett a korlátozást a lehető legkonkrétabb módon fogalmazza meg:

Megbízás minta adóhatósági képviseletre